Skip to main content

Veldwerkers Openbare Werken beter verzekerd bij bedrijfsongevallen

Veldwerkers in dienst van het ministerie van Openbare Werken (OW) worden beter verzekerd. 113 medewerkers van afdeling Sluizen, Gemalen en Kanalen (SGK) alsook 72 medewerkers van sectie Nickerie van het directoraat Civieltechnische Werken (CTW) krijgen…

Openbare Werken heeft meldpunt corruptie en klachten

De minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed, heeft dinsdag in verband met het toenemende aantal klachten, op de website van het ministerie, een meldpunt geopend waar ook melding gedaan kan worden tegen mensen die illegaal bezig zijn of niet volgen…