Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Bouwgunning DNA-vergaderzaal riekt naar corruptie: ‘Disi grofu yere’

Bouwgunning DNA-vergaderzaal riekt naar corruptie: ‘Disi grofu yere’

Tekst en beeld Euritha Tjan A Way

PARAMARIBO — Patrick Dundas krabt zich achter de oren en wijst met een gezicht waar grote verbazing van is af te lezen naar de brief die hij op 14 september kreeg van Vijay Doergamissier, directeur op het ministerie van Openbare Werken (OW). “A disi grofu yere!” laat Dundas zich ontvallen tegenover de Ware Tijd.

In die brief wordt aan de directeur-eigenaar van Dundas Bouwbedrijf gemeld dat de Onderraad voor Aanbesteding en Gunning (Orag) in zijn vergadering van dinsdag 12 september 2023 heeft beslist dat hij niet in aanmerking komt voor het uitvoeren van de bouw van de vergaderzaal van De Nationale Assemblee (DNA). De volgende klap kreeg hij op 23 september. Toen bleek dat het bouwbedrijf Bouwvast Jankie in aanmerking is gekomen voor dit werk en dat het ontwerp een probleem oplevert voor Suriname met de bouwcommissie van de Unesco die het ontwerp heeft afgekeurd.

“Toen de inschrijvingen openbaar werden gemaakt, bleek Bouwvast Jankie de hoogste inschrijver te zijn”

Wanprestatie Bouwvast Jankie

Het werk is dus gegund aan het bedrijf Bouwvast Jankie, dat ook verantwoordelijk is voor de wanprestatie bij de bouw van het Hoofdbureau van Politie rond 2014, dat nu zal worden gesloopt. Maar wat de alarmbellen doet afgaan, is het bedrag dat zal worden betaald aan deze aannemer voor het bouwen van de vergaderzaal. Toen de inschrijvingen openbaar werden gemaakt, bleek Bouwvast Jankie de hoogste inschrijver te zijn. De bedragen waren: 4.999.939,60 US dollar (Dundas Bouwbedrijf), 5.578.848,51 US dollar (Vasilda) en 5.680.790,55 US dollar (Bouwvast Jankie).

Op basis van de bestekvoorwaarden van het Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname (AWS 1996) was het volgende bepaald door OW voor wat betreft het gunningscriterium: in afwijking van artikel 12 lid 4a van de AWS 1996 zal gelden: “de inschrijver die de laagste prijs in het interval van +/- 10 procent van de directie raming heeft aangeboden.”

Als laagste inschrijver zou dus Dundas in aanmerking moeten komen voor het werk, niet Bouwvast Jankie. In eerste instantie was dat ook zo. Documenten die Dundas de Ware Tijd toont, laten zien dat hij op 5 september 2023 al een conceptprogramma kreeg voor maandag 9 oktober, voor de officiële contractondertekening.

Dundas akkoord

Vervolgens kreeg hij het conceptcontract no. BSW-12UB 06/23 op 11 september en mailde voor akkoord naar OW.  Dundas heeft vooralsnog geen antwoord van de aanbesteder Derrick Emanuels van architectenbureau Das over de reden waarom Orag hem niet heeft gekozen, maar juist de hoogste inschrijver. Hij wordt verwezen naar de Orag, “maar dat is geen orgaan dat voorkomt in de AWS en volgens de AWS moet ik binnen veertien dagen kunnen horen waarom ik niet ben gekozen”.

Opmerkelijk vindt Dundas het dat terwijl de initiële planning was om het contract op 9 oktober te tekenen en dan het startsein te geven voor de werkzaamheden er heel snel, op 23 september, al werd getekend met Bouwvast Jankie en die begon terstond de bouwwerkzaamheden.

Dundas is ook hogelijk verbaasd dat de bouwcommissie van DNA, die mede onder leiding staat van VHP-parlementariër Mahinder Jogi, hem nog verduidelijkende vragen heeft gesteld over zijn bestek voordat het werd toegewezen aan hem. En die commissie heeft niets van zich laat horen nadat een orgaan als Orag dat niet technisch is, voor een andere dan de door OW gekozen aannemer kiest.

Boeteclausule

OW-minister Riad Nurmohamed zei tijdens de persconferentie, voorafgaand aan de vergadering van de raad van ministers woensdag, dat er geen regels zijn die Bouwvast Jankie, ondanks zijn geleverde wanprestatie, weerhouden om weer zo een groot project te krijgen. “Maar die lijst komt er wel”, zei de bewindsman, die er kennelijk aan voorbijgaat dat in het toenmalige bouwcontract van Bouwvast Jankie wel degelijk boeteclausules staan. Op die manier zou de aannemer wel aansprakelijk kunnen worden gehouden voor het geleverde prutswerk.

Als voorwaarde dat Bouwvast Jankie deze keer niet in de fout zal gaan, noemt de minister het toezicht dat zowel zijn ministerie als de bewindvoerder zullen houden op het project. Daarbij gaat de bewindsman eraan voorbij dat er bij de bouw van het politiebureau ook een bewindvoerder was en tegelijkertijd OW toezicht hield.