Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Unesco en OW staan haaks tegenover elkaar

Unesco en OW staan haaks tegenover elkaar

DNA heeft in februari ook aanbevolen bouwrichtlijnen Icomos te volgen

Tekst en beeld Euritha Tjan A Way

PARAMARIBO — ‘Er zijn geen fundamenteel nieuwe elementen toegevoegd aan het dossier dus Icomos blijft bij haar standpunt dat is doorgegeven in het technisch rapport van mei 2023’. Zo luidt de laatste conclusie van de International Council on Monuments and Sites (Icomos) van de Unesco in een rapport dat het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur aan het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft gestuurd op 25 september.

Dit terwijl minister Riad Nurmohamed van OW, die velen bestempelen als ‘de technocraat’ binnen deze regering op 4 oktober tegenover journalisten heeft verklaard dat in de laatste brief van Unesco staat dat er geen noemenswaardige bezwaren zijn tegen de bouw van de DNA-vergaderzaal die maandag begint.

Hij voegt er overtuigend aan toe op 4 oktober: “Suriname is lid van Unesco, niet Unesco is lid van Suriname. Laat dat eens duidelijk zijn. Wij houden ons aan de afspraken, maar er moet ook een stuk vrijheid zijn. Ik heb de documenten bestudeerd en er is niets mis met het ontwerp.”

Waslijst aan bezwaren

In het technische rapport van mei 2023 noemt Icomos die expert is in monumentenbouw een waslijst aan bezwaren tegen de bouw van de nieuwe DNA-vergaderzaal. Ze meldt dat het gebouw veel te groot is, niet past binnen de architectuur van de houten binnenstad van Paramaribo en dat de bouw daarvan onuitwisbare schade zal opleveren voor de historische waarde van de binnenstad. Tevens meldt de organisatie dat ze niet alle benodigde documenten heeft ontvangen die vereist zijn voor de beoordeling.

“Wij houden ons aan de afspraken, maar er moet ook een stuk vrijheid zijn. Ik heb de documenten bestudeerd en er is niets mis met het ontwerp”-

Minister Riad Nurmohamed

Verder staat in de conclusie van de organisatie dat het te begrijpen is dat DNA een vergaderzaal dichtbij wil hebben, ‘maar dat een nieuw gebouw zou moeten voldoen aan de voorwaarden van het masterplan dat is gemaakt alvorens aan de bouw van de nieuwe panden aan de Henck Arronstraat is begonnen in 2018’.

Op basis van dit masterplan zijn de gebouwen binnen het Paramaribo Urban Rehabilitation Program opgezet met financiering van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Binnen het masterplan dat Icomos noemt, staat dat een eventueel gebouw er zou mogen komen, maar dat het veel kleiner zou moeten zijn dan de gebouwen aan de straatzijde van de Henck Arronstraat en dat het moet passen binnen het gemarkeerde grijs gebied. Daarnaast zou het geen inbreuk mogen maken op de historische waarde van de erfgoedsite.

Bouwcommissie DNA

In een tweede poging van de overheid om het ontwerp goedgekeurd te laten krijgen door Icomos op 25 juni stelt de architect dat het masterplan van 2018 totaal niet bekend was bij OW en ook niet bij hem en dat DNA haast heeft bij het verkrijgen van een nieuwe vergaderzaal omdat “de tijdelijke behuizing in het huidig gebouw optimaal functioneren in de weg staat.”

In het toetsingsformulier van de Bouwcommissie van DNA op 2 februari 2023 waarop de redactie de hand heeft weten te leggen beveelt de commissie juist wel aan de richtlijnen van het masterplan te volgen. ‘Kortheidshalve verwijzen we naar de technische aansturing van Icomos bij en tijdens de goedkeuring van het ontwerp van het nieuwe DNA-gebouw, dat thans reeds is opgeleverd.

In de laatste fase van de technische aansturing door Icomos zijn reeds de voorwaarden in een schrijven van 23 november 2018 aangegeven met name voor het ontwerp van de nieuwe vergaderzaal van De Nationale Assemblee (Uitbreiding met een nieuwe pand oftewel vergadercomplex). In de bijlage treft u deze aanwijzingen’, staat in de opdracht die aan OW is gestuurd.

Andere locatie

Icomos beveelt in haar laatste rapporten aan dat indien er geen ontwerp gevonden kan worden dat voldoet aan haar eisen de staat serieus zou kunnen overwegen de bestaande vergaderzaal aan het Onafhankelijkheidsplein uit te bouwen of een andere locatie te zoeken voor de zaal.  Naar verluidt komt er binnenkort een brief van Unesco als reactie op het voortzetten van de bouw van de vergaderzaal.

Daarnaast zou het geen inbreuk mogen maken op de historische waarde van de erfgoedsite