Live nieuws en radio streams uit Suriname!

Tag: Grondwet

 • Verkiezingen 2025 veilig gesteld met aanpassing kieswet

  door Ivan Cairo PARAMARIBO — Met de goedkeuring van aanpassingen in de Kieswet en de Grondwet heeft De Nationale Assemblee, de algemene verkiezingen die in 2025 gehouden moeten worden veiliggesteld. De wijzigingen werden vrijdagavond met algemene 46 stemmen aangenomen. De komende verkiezingen zullen op basis van landelijke evenredigheid in plaats van het districtenstelsel worden gehouden,…

 • Diplomatie

  DE AFGELOPEN DAGEN gaat een video viraal over een incident tussen Richano Santhokhi, zoon van de president, en de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), Anastatia Kanapé-Pokie. Santokhi jr. werkt op het consulaat in Miami als ‘consulair agent’. Hij zou er bij de directeur op hebben aangedrongen gegevens te verstrekken over een Surinaamse…

 • Constitutioneel Hof wordt aangevuld

  door Ivan Cairo PARAMARIBO — De twee opengevallen plekken bij het Constitutioneel Hof (CHof) worden de komende periode ingevuld. De regering heeft daartoe de namen van de kandidaten eind vorige week bij De Nationale Assemblee (DNA) ingediend. Het parlement moet hierover nog een beslissing nemen. Het gaat om de ex-ministers Geetapersad Gangaram-Panday en Richel Apinsa…

 • Nabestaanden Moiwana ook oneens met intrekken Amnestiewet

  door Euritha Tjan A Way PARAMARIBO — “We hebben de namen van de nabestaanden al doorgegeven aan de procureur-generaal. De meeste zijn in Frans-Guyana en zijn bereid te getuigen. Hun veiligheid moet zijn gegarandeerd en hun kosten om naar Suriname te komen moeten worden gedekt”, zegt André Ajintoena, voorzitter van stichting Moiwana, die zetelt in…

 • Waarom de benoeming van de pg opnieuw?

  INGEZONDEN De recentelijke benoeming van de procureur-generaal van de republiek Suriname moet opnieuw plaatsvinden ter voorkoming van een ernstige verstoring van onze democratische rechtsorde als fundament. De afgelopen periode ben ik steeds meer tot het besef gekomen dat democratie en rechtsstaat niet vanzelfsprekend zijn. Vanaf het aantreden van deze regering hebben wij op verschillende momenten…

 • Constitutioneel Hof doet woensdag uitspraak in case-Hoefdraad

  PARAMARIBO — Het Constitutionel Hof doet woensdag in een openbare zitting uitspraak in de case van de voortvluchtige ex-minister Gillmore Hoefdraad. Aanvankelijk zou de uitspraak op 14 augustus zijn, maar op die dag werd te elfder ure de openbare zitting uitgesteld. “Geachte pers, namens de voorzitter van het Constitutioneel Hof deel ik u mede dat…

 • SVJ zal geen ‘gedragscode’ afspreken met een minister

  INGEZONDEN De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) is enerzijds er content mee dat president Chandrikapersad Santokhi, minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken tot de orde heeft geroepen. Dit heeft geleid tot zijn verontschuldiging aan de media en de samenleving. Anderzijds is het tot de orde roepen van de minister dagen te laat en te weinig.…

 • Garcia Paragsingh nu officieel procureur-generaal, Hof van Justitie aangevuld

  Tekst en beeld Wilfred Leeuwin PARAMARIBO — Er is veel te doen geweest rond de benoeming van Garcia Paragsing tot procureur-generaal. Maandag heeft de officiële beëdiging plaatsgevonden door president Chandrikapersad Santokhi in het presidentieel paleis. Voor vele aanwezigen was het even gissen als bij deze plechtigheid vicepresident Ronnie Brunswijk ook aanwezig zou zijn. “Hallo iedereen hoe…

 • Uitspraak Constitutioneel Hof in kwestie-Hoefdraad te elfder ure afgelast

  door Wilfred Leeuwin PARAMARIBO — Het Constitutioneel Hof heeft maandag op het laatste moment zijn openbare zitting afgelast. Het zou uitspraak doen en antwoord geven op de vraag van de verzoekers, de advocaten Murwin Dubois, raadsman van ex-minister Gillmore Hoefdraad en de jurist Milton Castelen, als het tweemaal in staat van beschuldiging stellen van Hoefdraad…

 • Publieke discussie benoeming procureur-generaal legt staats- en bestuursrechtelijke missers bloot

  INGEZONDEN Het beginsel van legaliteit staat centraal in het staats- en bestuursrecht. Dat wil zeggen dat bestuursorganen, hun bevoegdheden en hun taken bij wet zijn vastgesteld. Bij wet betekent een formele wet, één gemaakt door de regering en het parlement. Dus geen staatsbesluit of andere niet-formele wet. De Grondwet heeft in artikel 119 vastgesteld dat…

 • Publieke discussie benoeming procureur-generaal legt staats- en bestuursrechtelijke missers bloot

  INGEZONDEN Het beginsel van legaliteit staat centraal in het staats- en bestuursrecht. Dat wil zeggen dat bestuursorganen, hun bevoegdheden en hun taken bij wet zijn vastgesteld. Bij wet betekent een formele wet, één gemaakt door de regering en het parlement. Dus geen staatsbesluit of andere niet-formele wet. De Grondwet heeft in artikel 119 vastgesteld dat…

 • Fernandes Mendes: ‘De president heeft geen electorale mandaat, is ondergeschikt aan DNA’

  Boekpresentatie ‘Constitutioneel recht Suriname’ door Wilfred Leeuwin PARAMARIBO — “Een ongelooflijk groot misverstand, maar de president van Suriname is geen sterke president, het land heeft geen presidentieel stelsel. De president heeft al helemaal geen electorale mandaat, maar wordt door De Nationale Assemblee gekozen (DNA), aan wie hij dus dan ook ondergeschikt is.” Dit is het…

 • Geen amnestie mensenrechtenschendingen

  VOOR DE TWEEDE keer heeft het Constitutioneel Hof de ‘Amnestiewet 1989’ getoetst op strijdigheid met de Grondwet en internationale verdragen waar Suriname partij bij is. De in augustus 1992 afgekondigde wet verleende amnestie voor zeker twintig strafbare feiten uit de Binnenlandse Oorlog van 1985-1992. In 2012 verruimde De Nationale Assemblee, op een voorstel van de…