Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Constitutioneel Hof doet woensdag uitspraak in case-Hoefdraad

Constitutioneel Hof doet woensdag uitspraak in case-Hoefdraad

PARAMARIBO — Het Constitutionel Hof doet woensdag in een openbare zitting uitspraak in de case van de voortvluchtige ex-minister Gillmore Hoefdraad. Aanvankelijk zou de uitspraak op 14 augustus zijn, maar op die dag werd te elfder ure de openbare zitting uitgesteld. “Geachte pers, namens de voorzitter van het Constitutioneel Hof deel ik u mede dat de zitting van 14 augustus 2023 is afgelast en zal worden gehouden op een nader te bepalen datum”, werd iets na half tien ’s morgens bekendgemaakt aan de media.

Murwin Dubois, advocaat van Hoefdraad, zei desgevraagd tegen de Ware Tijd dat de administratie van het hof hem slechts had meegedeeld dat de zitting geen voortgang meer zou vinden. “Wat de reden daarvan is, is ons jammer genoeg niet medegedeeld”, aldus de raadsman. “We gaan het Constitutioneel Hof snel aanschrijven en vragen wat de reden is voor het afgelasten van de openbare zitting. Wij gaan ook vragen dat binnen afzienbare tijd het hof een andere openbare zitting houdt waar de uitspraak kan worden gedaan”, voegde hij er nog aantoe.

Dubois en jurist Milton Castelen hebben het Constitutioneel Hof gevraagd antwoord te geven op de vraag als het tweemaal in staat van beschuldiging stellen van Hoefdraad wel of niet discriminatoir is. Daarnaast zou het hof een uitspraak moeten doen over de afwezigheid van een verdachte, zoals Hoefdraad, tijdens de behandeling van zijn zaak bij de rechter, waarbij die wel wordt vertegenwoordigd door zijn raadsman.

Het verzoek van de beide advocaten is om artikelen uit het Wetboek van Strafvordering te toetsen, als die in strijd zijn met de Grondwet, het Amerikaans verdrag voor de rechten van de mens en het verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten. Hun verzoek ligt al langer dan een jaar bij het Constitutioneel Hof.