Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Garcia Paragsingh nu officieel procureur-generaal, Hof van Justitie aangevuld

Garcia Paragsingh nu officieel procureur-generaal, Hof van Justitie aangevuld

Tekst en beeld Wilfred Leeuwin

PARAMARIBO — Er is veel te doen geweest rond de benoeming van Garcia Paragsing tot procureur-generaal. Maandag heeft de officiële beëdiging plaatsgevonden door president Chandrikapersad Santokhi in het presidentieel paleis.

Voor vele aanwezigen was het even gissen als bij deze plechtigheid vicepresident Ronnie Brunswijk ook aanwezig zou zijn. “Hallo iedereen hoe gaat het’ klonk het terwijl de veel besproken vicepresident, die openlijk kritiek heeft geleverd op deze benoeming, de zaal met gasten betrad. “Goedemiddag, welkom, vicepresident “, klonk het enkele seconden daarna toen de president in gezelschap van First Lady Melissa….. de zaal betrad.

“Door deze zorgvuldige werkwijze te volgen is voorkomen dat uit puur politieke motieven en overwegingen de benoeming tot stand zou komen”  

President Chan Santokhi

Santokhi begon zijn speech door aan te geven dat de afgeloen dagen er veel is gehoord en gezegd rond de benoeming van Paragsingh. “Het enige dat ik vandaag kan zeggen is dat ik als president zeer zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke bepalingen te werk ben gegaan.”

Het staatshoofd zegt dat de traditie om vanuit een profielschets van de functie eerst te kijken naar een kandidaat vanuit het Openbaar Ministerie, nu ook weer heeft gegolden. “Wij dienen ons te realiseren dat zowel de Grondwet als ook de wet op de Rechterlijke organisatie bepalingen bevatten die op hun beurt waarborgen bevatten voor het identificeren van de geshikte kandidaat. Een onderdeel daarvan is het krijgen van advies van het Hof van Justitie. Door deze zorgvuldige werkwijze te volgen is voorkomen dat uit puur politieke motieven en overwegingen de benoeming tot stand zou komen”, zei de president.

Paragsingh zal nu als officieel hoofd van het vervolgingsapparaat sturing moeten geven aan een gedegen vervolgingsbeleid om alle vormen van criminaliteit, inclusief de grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken. De regering zal volgens Santokhi de nodige middelen en menskracht ter beschikking stellen.

Het staatshoofd benadrukt dat sinds het aantreden van de regering er getracht is verlichting te brengen in het werk van de rechterlijke macht. Zich richtend tot de  beedigde procureur-generaal, vroeg de president haar ervoor te zorgen dat al haar werkarmen uitvoering geven aan de rechtshandhaving en de integritiet van die werkarmen op te poetsen.

“De financiele versterking van de rechterlijke macht is reeds ingezet en komt zij nu als apart orgaan op de staatsbegroting”, zei Santokhi. De personele bezetting zal worden aangepakt als ook een totale reorganisatie van de rechterlijke macht, waaronder regelgeving.

Peiler van de rechtsstaat

De president benadrukt dat de rechterlijke macht de peiler is van de rechtstaat, die vertrouwendwekkend moet blijven functioneren. “Als president zal ik mijn regering steeds aansturen om die impulsen te geven ter bescherming van de rechtsstaat. De beediging van u mevrouw Paragsingh is een impuls wat moet bijdragen tot verdere versterking van de rechtsstaat”, aldus het staatshoofd.

Het Hof van Justitie is aangevuld met Eric Rudge(r) en Cynthia Klein – Jules, links van de president.

Hij vroeg Paragsingh die ook de vertegenwoordiger is van de staat goede afspraken te maken in verband met het tijdig en adekwaat behartigen van de rechtsbelangen van de staat. “Het algemeen vervolgingsbeleid wordt ook bepaald door de regering”, benadrukt Santokhi.

Naast de procureur-generaal beëdigde Santokhi ook Eric Rudge tot lid en Cynthia Klein – Jules tot plaatsvervangend lid bij het Hof van Justitie. Volgens Santokhi is het geen eenvoudige taak geweest om voor de invulling van deze posities bij het Hof van Justitie de juiste personen te vinden, die vooral integer en van onbesproken gedrag moeten zijn en kennis moeten hebben van het recht en over de samenleving.

Naast de president en vicepresident waren ook aanwezig voorzitter Marnus Bee van het parlement president Iwan Rasoelbaks van het Hof van Justitie, minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, enkele andere leden van de regering en andere hoogwaardigheidsbekleders.