Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Constitutioneel Hof wordt aangevuld

Constitutioneel Hof wordt aangevuld

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — De twee opengevallen plekken bij het Constitutioneel Hof (CHof) worden de komende periode ingevuld. De regering heeft daartoe de namen van de kandidaten eind vorige week bij De Nationale Assemblee (DNA) ingediend. Het parlement moet hierover nog een beslissing nemen. Het gaat om de ex-ministers Geetapersad Gangaram-Panday en Richel Apinsa die respectievelijk door de VHP en Abop zijn voorgedragen.

Zij moeten in de plaats komen van Kenneth Amoksi die bij het CHof vertrok als ondervoorzitter toen hij in juli 2020 minister van Justitie en Politie werd en Chequita Akkal-Ramautar die vorig jaar is teruggetreden. Ook verneemt de Ware Tijd dat het hof een secretaris krijgt, vermoedelijk voorgedragen door de VHP. Momenteel heeft het college alleen een plaatsvervangend secretaris.

“De administratieve ondersteuning vanuit de regering voor haar operaties verloopt krakkemikkig en stroef. Zo zijn er nog steeds geen middelen om externe juristen en deskundigen te raadplegen voor advies”

Volgens de wet op het Constitutioneel Hof worden de leden van dit instituut op voordracht van het parlement benoemd door de regering voor een zittingsperiode van vijf jaar. Echter, het is de regering die de namen van kandidaten voorlegt aan DNA, die deze vervolgens goedkeurt. Ten aanzien van de positie van secretaris dient volgens de wet op het CHof, dit college de voordracht te doen, waarna deze functionaris door de minister van Justitie en Politie wordt benoemd.

De huidige leden van het CHof werden op 7 mei 2020 benoemd en hun zittingstermijn loopt af op 7 mei 2025. Vooralsnog is niet bekend of de huidige leden opnieuw benoemd zullen worden door de regering of dat er een compleet nieuwe bezetting komt. Vanaf haar aanstelling heeft het CHof, dat op verzoek van belanghebbenden wetgeving toetst op verenigbaarheid met de Grondwet en internationale verdragen, zes zaken behandeld en daarover een uitspraak gedaan.

De redactie verneemt dat vanaf haar instelling het CHof een stiefmoederlijke behandeling krijgt van de regering. De administratieve ondersteuning vanuit de regering voor haar operaties verloopt krakkemikkig en stroef. Zo zijn er nog steeds geen middelen om externe juristen en deskundigen te raadplegen voor advies. De meeste externe deskundigen die het college de afgelopen periode hebben geadviseerd deden dat pro deo.

Terwijl de leden bij andere hoge staatsorganen top medische voorzieningen krijgen zoals platinum, moeten de leden van het CHof het doen met de basisvoorziening en is hun salaris nog steeds op het niveau van 2019. Voorts zijn zij in tegenstelling tot andere landsdienaren niet in aanmerking gekomen voor zaken zoals koopkrachtversterking.