Live nieuws en radio streams uit Suriname!

Tag: Grondenrechten

 • Fotoshoot

  SERIEUS!? / Ivan Cairo Een markant en gedenkwaardig historisch moment werd gisteren herdacht. Van dat alles bleef bij mij alleen dé fotoshoot op het netvlies achter. Politieke leiders kwamen dinsdag, Dag van de Marrons, superlatieven tekort om te benadrukken hoe belangrijk deze markante dag in 1760 is geweest voor de ontwikkelingen die daarna volgden. Het…

 • Openheid

  NIET-GOUVERNEMENTELE ORGANISATIES (NGO’s) maken zich zorgen over de komst van mennonieten in Suriname. Een belangrijk zorgpunt is dat ze inbreuk zullen plegen op de leefomstandigheden en -gebieden van inheemsen en tribale volken. Rudi van Kanten van Tropenbos Suriname hield namens de NGO’s een presentatie over de huidige situatie. Een ander punt van zorg is dat…

 • Haastige grondconversie

  DE INHEEMSEN EN tribale volkeren zouden zeer ingenomen zijn als de passie van VHP-parlementariër Mahinder Jogi gericht was op het bepleiten van collectieve rechten in plaats van grondconversie. En zeker als de ‘zekerheidskaart’ wordt getrokken, zou de aandacht van Jogi eigenlijk moeten gaan richting de eerste bewoners van het land. Immers, zij wonen veel en…

 • Overdracht beperkte zakelijke rechten eenvoudiger voor familieleden

  PARAMARIBO — De procedure van overdracht van beperkte zakelijke rechten in erfpacht en grondhuur voor familieleden kan vanaf nu eenvoudiger en sneller. De Communicatiedienst Suriname meldt in een persbericht dat het besluit is goedgekeurd in een regeringsvergadering. Beoogd wordt om grondenrechten binnen de familiekring op een efficiënte en wettelijke manier te delen en over te…

 • President Santokhi: ‘Inheemsen zijn nog ondergewaardeerd’

  PARAMARIBO — “Als we kijken naar de positie van de inheemsen, dan merk je dat er nog een scheefgroei is. Ze zijn nog ondergewaardeerd en hun sociaal maatschappelijke positie is nog achtergesteld. Het ligt aan ons, als land, zeker deze regering en als president om verandering daarin te brengen samen met de Inheemse organisaties en…

 • Behandeling Wet grondenrechten Inheemsen en Tribalen wederom vertraagd

  INGEZONDEN Woensdag herdenken wij de Internationale Dag der Inheemsen Volken. In 1994 werd 9 augustus door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Dag der Inheemse Volken. Het is de dag waarop in 1982 voor het eerst een officiële commissie van de Verenigde Naties (VN) werd ingesteld om over de situatie van inheemse volken overal ter…

 • Suriname maakt impact met verklaring en protest op Amazone-top in Belém

  door Wilfred Leeuwin PARAMARIBO — In Belém, Brazilië is op dit moment een grote protestmanifestatie gaande van met name inheemse en in stamverband levende volkeren, uit de acht landen die deel uitmaken van het Amazoneregenwoud. Suriname is prominent aanwezig met een bundeling van maatschappelijke groepen onder de naam Amazone Coalitie Suriname. De coalitie, die op…

 • Duale leiders

  OP 2 MEI werden drie mannen aangehouden om de handelingen die zij hebben gepleegd te Pikin Saron en Maripaston. Volgens omstanders, die getuigen waren van de arrestatie, zijn deze mannen levend meegenomen door de zonen van Hermandad. Echter, de politieberichten spraken daarna over criminelen die in de hitte van de strijd het leven lieten. Anderen…

 • ‘Hun dood spoort aan om voor onze gron leti te blijven opkomen’

  Dankbaar voor hun moedige strijd, zijn inheemsen en anderen die Ivanildo Dijksteel (32) en Martinus Wolfjager (65) betitelen als strijders, in groten getale gekomen naar Cabendadorp in Para. Behalve dat ze hun medeleven toonden aan de nabestaanden, wilden ze ervoor zorgen dat de mannen zaterdag een waardige begrafenis kregen. Tekst en beeld Gilliamo Orban Dijksteel…

 • Dialoog in de multiculturele Surinaamse familie

  De Surinaamse familie, dat wil zeggen iedereen die in Suriname woont en werkt en zij die met ons meeleven overzee, iedereen voelt het. Er zijn zo danige meningsverschillen en een verdeeldheid die maken dat de saamhorigheid, het familie gevoel, vaak ver…

 • Native Power: “We blijven doorvechten”

  Tekst en beeld Jason Pinas POWAKA — “Wi no e feti gi wi srefi. Wi e feti gi den baka pikin.” Zo klonk het krachtig tijdens de kondre begi en spirituele loop van de inheemse organisatie Native Power. Het was de tweede protestdemonstratie van deze organisatie in een maand tijd. Deze keer was het niet…

 • Kwamalasamutu sluit deuren

  INHEEMSEN VAN HET dorp Kwamalasamutu hebben een ernstig signaal afgegeven aan de VHP, NDP en Abop. Ze zijn daar niet (meer) welkom omdat de dorpelingen te lijden hebben gehad onder de miskenning van hun belangen. Het signaal is direct gegeven aan de drie grote partijen, maar de inheemsen laten er geen twijfel over bestaan dat…

 • ‘VHP, NDP en Abop niet meer welkom in Kwamalasamutu’

  PARAMARIBO — “Inheemsen zijn geen dieren. Behandel ons dus niet als dieren.” De gemoederen zijn hoog opgelopen tijdens een protestactie tegen het kabinet-Santokhi/Brunswijk in Kwamalasamutu, het grootste dorp in Zuid-Suriname. Daarbij werd door de inheemse gemeenschap het harde standpunt ingenomen dat de VHP, NDP en Abop niet meer welkom zijn in Kwamalasamutu. Aan de andere…