Skip to main content

Hoogtijd dat grondenrechten Inheemse- en Tribale volken worden geregeld

Het is hoogtijd dat de grondenrechten Inheemse- en Tribale volken bij wet worden geregeld. Dit is wederom benadrukt in een conferentie in de Ballroom van hotel Torarica. Tijdens deze conferentie die woensdag is gehouden, heeft de commissie van rapporte…

DNA-commissie Grondenrechten bespreekt wet met Aucaanse gemeenschap

Een delegatie onder leiding van commissievoorzitter Asiskumar Gajadien heeft dit weekend de Aucaanse gemeenschap geconsulteerd over de Wet Grondenrechten voor Inheemse en Tribale volken. Er is een onderhoud geweest met granman Bono Velantie op zijn res…

Ontwerpwet Grondenrechten besproken met traditioneel gezag

In De Nationale Assemblee (DNA) heeft de commissie van rapporteurs die belast is met de ontwerpwet over de Collectieve rechten van de inheemse- en tribale volken een bespreking gehad met het traditioneel gezag van de Kwinties en de Matawai. Om te komen…

Bundeling inheemsen noodzakelijk voor realisatie grondenrechten

Bundeling van de inheemsen is noodzakelijk, om de erkenning van de grondenrechten te realiseren. De erkenning van de collectieve grondenrechten stond centraal bij het kennismakingsbezoek van de nieuwe Trio-granman Jimmy Toeroemang aan de Vereniging van…

Bewustwordingscampagne ‘Met Elkaar in Suriname’ gestart

De inheemse en tribale volken hebben het recht op zelfbeschikking. Op grond van dat recht bepalen zij vrijelijk hun politieke status en streven zij vrijelijk hun economische, sociale en culturele ontwikkelingen na. De Grondwet van Suriname erkent wel i…

Parlement geïnformeerd over grondenrechten

Het recht op de grond (grondenrechten), eigen traditioneel bestuurssysteem, traditionele kennis en het recht op eigen cultuur en traditie zijn enkele punten die woensdag aan de orde zijn gekomen in De Nationale Assemblee (DNA). Er is door de commissie …