Live nieuws en radio streams uit Suriname!

Tag: kiesstelsel

 • Nietige politieke partijen zullen blijven versnipperen

  INGEZONDEN Ongeacht welk kiesstelsel De Nationale Assemblee goedkeurt, politieke partijen met een zeer smalle rug zullen blijven zorgen voor versnippering voor wat betreft het aantal stemgerechtigden dat op hen zal stemmen. Dit komt vooral omdat deze partijen niet warm lopen om zich te bundelen tot een krachtig alternatief voor het electoraat. Met deze opstelling bieden…

 • Politiek leiderschap

  LEIDERSCHAP IS EEN veel gebruikt woord tegenwoordig. Het gaat in de meeste gevallen om politiek leiderschap en naarmate de verkiezingen naderen zullen de discussies over dit type leiderschap zich intensiveren. Organisatie Passie hield een discussie over dit thema. Zij benadrukt dat niet alleen het leiderschap in de politiek moet veranderen maar dat burgers ook op…

 • Kiesstelsel en politiek belang

  INGEZONDEN Sedert het oordeel van het Constitutioneel Hof over de kiesregeling is er heel veel gezegd en geschreven in de Surinaamse media. Dat zal nog enige tijd zo doorgaan. Vooral politici die denken er goed van af te zullen komen bij wijzigingen van de wetgeving die betrekking hebben tot al de aspecten bij verkiezingen in…

 • Wijziging kiesstelsel moet met breed maatschappelijk draagvlak

  INGEZONDEN De Palu is van mening dat de wijziging van de kiesregeling zal moeten geschieden met een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak. In een goed functionerend democratie was er allang een proces opgestart om de wijziging van de kiesregeling niet over te laten aan alleen de politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in De Nationale Assemblee…

 • BESCHOUWING — Het alternatief voor Santokhi-Brunswijk

  Lezers van deze krant merken vaak op dat er (terecht) veel kritiek geleverd wordt op de regering, maar dat er nauwelijks alternatieven worden aangedragen. Want er zouden geen geschikte kandidaten zijn om de plaats van president Chandrikapersad Santokhi (VHP) en vicepresident Ronnie Brunswijk (Abop) in te nemen. Maar is dat wel zo? Misschien moeten we…

 • President Santokhi voorstander van digitale verkiezingen op 25 mei 2025

  door Valerie Fris PARAMARIBO — “Dit voorbeeld dat de jongeren hebben gegeven kunnen wij gebruiken om de volgende verkiezingen digitaal te houden. Ik denk dat het wel kan”. Zo sprak president Chandrikapersad Santokhi, zaterdag bij de installatie van de Jeugdraad Suriname (JRS) in de Congreshal. Na deze ontboezeming van de president was er duidelijk geroezemoes…

 • Kiesstelsel

  HET IS OVER een aantal dagen 16 juli, op de dag af drie jaar dat de regering en de ministers onder president Chandrikapersad Santokhi zijn begonnen met het echte werk. Rest nog twee jaar alvorens er een nieuw team het vaandel overneemt van de huidige machthebbers. Toch is het systeem langs welke de verkiezingen moeten…

 • Race tegen de verkiezingsklok (1)

  De Kiesregeling moet worden gewijzigd. Zo oordeelde het Constitutioneel Hof (CHof) elf maanden geleden. Ze is in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod van artikel 8 van de Grondwet en brengt vooral het principe ‘one person, one vote’ niet tot uitdrukking. Er was en is dus werk aan de winkel voor de regering en…

 • Landelijke evenredigheid: beginpunt voor democratisering

  Kiesstelsels vallen niet uit de lucht, maar komen voort uit het maatschappelijke krachtenveld en machtsverhoudingen. Toen in 1949 de eerste algemene verkiezingen in Suriname werden gehouden, kozen de ontwerpers bewust voor een personen meerderheids kiesstelsel met een onevenredige verdeling van de 21 parlementszetels over de kiesdistricten. Hiermee wilde men onder meer voorkomen dat exponenten van…

 • Chan’s ressortraden

  ROZENGEUR / Gerold Rozenblad Iemand moet met Chan praten. Zo snel als mogelijk. Ik begin erin te geloven dat onze president begint door te slaan. Om elk mogelijk gegeven dat hij van belang acht benoemt de man een verzameling van mensen onder welke noemer dan ook om rechtstreeks aan hem te rapporteren. Het aantal commissies,…

 • Een aangepast kiesstelsel!

  INGEZONDEN Wij moeten voorkomen in een Babylonische spraakverwarring te geraken. Om te beginnen moeten we eerst vaststellen dat de republiek Suriname niet alleen ‘een democratische rechtstaat is, maar dat ze ook de vorm van een gedecentraliseerde eenheidsstaat heeft’. Dit betekent dat aan onderdelen van de staat, ten aanzien van de regeling en het bestuur van…

 • Diana Pokie stapt over naar NPS

  door  Samuel Wens BROKOPONDO — Diana Pokie (44) heeft de knoop doorgehakt. Ze verlaat de politieke partij Abop en stapt over naar de Nationale Partij Suriname (NPS). Dit bevestigen verschillende naaste medewerkers van de gewezen minister, die hoofdbestuurslid en coördinator van de Abop was in district Brokopondo. NPS-voorzitter Gregory Rusland en Abop-woordvoerder Humphrey Dundas laten…

 • Bee wil genoeg draagvlak voor nieuw kiesstelsel

  Tekst en beeld Jason Pinas PARAMARIBO — Assembleevoorzitter Marinus Bee zal president Chandrikapersad Santokhi een andere route voorstellen om te komen tot een nieuw kiesstelsel. Dat bevestigde Bee woensdag, na de afsluiting van de Academische week in De Nationale Assemblee, waarbij verschillende deskundigen hebben gediscussieerd over het nieuwe kiesstelsel dat moet komen en diverse modellen…