Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Kiesstelsel en politiek belang

Kiesstelsel en politiek belang

INGEZONDEN

Sedert het oordeel van het Constitutioneel Hof over de kiesregeling is er heel veel gezegd en geschreven in de Surinaamse media. Dat zal nog enige tijd zo doorgaan. Vooral politici die denken er goed van af te zullen komen bij wijzigingen van de wetgeving die betrekking hebben tot al de aspecten bij verkiezingen in Suriname.

Alles wijst erop dat de politici er niet op uit zijn om de ontwikkeling van dit land voorop te stellen, maar hun eigen belang.  Dezelfde mensen die nu moord en brand schreeuwen hoe onrechtvaardig het huidig kiesstelsel is, hebben er decennia van genoten.

Wat we nodig hebben is een zuivere intentie om de sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname aan te pakken

Op basis van dit stelsel werd de politieke macht ontelbare keren naar hun toegetrokken en zij mochten bepalen waar er bijvoorbeeld een basisschool of een polikliniek moet worden opgezet of  een weg of een aanmeer steiger moet worden aangelegd in het binnenland.

Maar vanwege het feit dat de maatschappij niet statisch is, maar juist wordt voortgedreven door een zekere mate van dynamiek is er een drastische wijziging gekomen in het stemgedrag van binnenland bewoners. Deze manoeuvre in stemgedrag is overigens niet vreemd, want de mensen van het binnenland zijn jaren bewust achtergehouden in hun ontwikkeling door politici uit de kustvlakte. 

Dit moet tegelijkertijd als een duidelijke waarschuwing gelden voor degenen die anno 2023 mogen buigen op een politiek draagvlak dat voortvloeit uit een onvoorwaardelijke support vanuit de binnenlandbewoners.

Voor de objectieve waarnemers die de ontwikkelingen voor de wijziging van het kiesstelsel op de voet volgen is de politieke intriges waarmee dit gepaard gaan duidelijk zichtbaar. Het concept hiervoor is door architecten in de achterkamer opgezet en er zijn poppetjes aangezet voor de implementatie ervan.

Het doel ervan is dat de politieke macht bij de rechts conservatieven en kapitalisten moet blijven om hun financiële en economische belangen te blijven behartigen en dat de progressieven geen ruimte moeten krijgen om dit land te ontwikkelen. Dat is de essentie van wat er eigenlijk achter coulissen gebeurt.

Stemgedrag

Een zeer belangrijk aspect wat we ook mee moeten nemen bij het stemgedrag van de Surinaamse kiezers is het etnisch stemgedrag. Vanwege de samenstelling van de Surinaamse bevolking is dit bijna een autonoom gegeven. Er kan bijna geen verandering hierin komen.

Sedert ik in staat ben om een tekst goed te lezen heb ik hierover gelezen en dat is nu al een paar decennia. Vele prominenten uit onze samenleving hebben gepleit voor een verandering hierin, maar we zien dat het na elke stembusgang nauwelijks verandert.

Het gegeven dat elke etnische groepering, op de inheemsen na, hiernaar toe is geïmmigreerd, maakt dat men zich eerder betrokken voelt bij de eigen groep, dan bij de daadwerkelijke ontwikkeling van Suriname. Sedert de introductie van partij politiek in Suriname, nu bijna een eeuw terug is dat zo geweest.

Op basis hiervan ben ik er niet van overtuigd dat deze zienswijze op korte termijn zal verdwijnen uit onze politiekvoering. Duurzame ontwikkeling van dit land is niet afhankelijk van de wijziging van het kiesstelsel waarover er zoveel wordt gesproken en zoveel initiatiefwetvoorstellen door assemblee leden worden ingediend bij het parlement. Wat we nodig hebben is een zuivere intentie om de sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname aan te pakken.

Ettiré Patra

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.