Live nieuws en radio streams uit Suriname!

Tag: PALU

 • Palu: Partijen in DNA spelen onder één hoedje

  INGEZONDEN Met het kamerbreed aannemen van de verhoging van de waarborgsom naar SRD 750.000 voor partijen om te kunnen deelnemen aan de komende verkiezingen, hebben de politieke partijen in De Nationale Assemblee (DNA) hun ware gezicht getoond. Opvallend is vooral het standpunt van de VHP, Abop en Pertjajah Luhur, die vanuit de oppositie onder de…

 • Echte inkomsten uit offshore olie pas na 2033

  INGEZONDEN Door de nadelige overeenkomst met Oppenheimer zal de staat tot 2033 weinig zeggenschap hebben over de inkomsten uit de offshore olie. Alle royalties uit blok 58 zullen namelijk op een ‘offshore’ rekening van de Oppenheimer-bondholders moeten worden gestort. Uiteindelijk zal een restant bedrag worden overgemaakt na verrekening van de verplichtingen van de staat aan…

 • Palu: Begroting 2024 onuitvoerbaar met verdraaid begrotingstekort

  INGEZONDEN Met een verdraaid begrotingstekort van 4,3 procent zet president Chandrikapersad Santokhi het regeerbeleid voort, waarbij het volk voor de gek wordt gehouden. De Palu is van mening dat het de president is die weer heeft gekozen om een over-optimistisch beeld te presenteren aan de samenleving dat totaal afwijkt van de werkelijkheid. De spijtbetuiging in…

 • Wijziging kiesstelsel moet met breed maatschappelijk draagvlak

  INGEZONDEN De Palu is van mening dat de wijziging van de kiesregeling zal moeten geschieden met een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak. In een goed functionerend democratie was er allang een proces opgestart om de wijziging van de kiesregeling niet over te laten aan alleen de politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in De Nationale Assemblee…

 • Bestuursrechtelijke context wet Openbaarheid van bestuur onderontwikkeld

  INGEZONDEN Na bestudering van de ontwerpwet Openbaarheid van bestuur is de conclusie dat de bestuursrechtelijke context van de wet onderontwikkeld is. Hiermee zal de beoogde openbaarheid onvoldoende worden bereikt. De regeerder heeft een grotere verantwoordelijkheid dan slechts een wet goedkeuren en afkondigen. Er zal een meer samenhangend beleid moeten worden ontwikkeld en uitgevoerd om openbaarheid…

 • PALU: Excuses en Dekolonisatie volgens Anton de Kom

  INGEZONDEN De Nederlandse regering heeft officieel excuses aangeboden aan de nazaten van Anton de Kom. Het is begrijpelijk dat sommige Surinamers en vooral de familie dit zien als een stap in het beter waarderen van het werk van Anton de Kom. Sommigen spreken zelfs van een “historisch moment”. De PALU grijpt dit moment aan om…

 • Palu — Oppenheimer-bondholders leggen beslag op royalty inkomsten blok 58

  INGEZONDEN De Palu vindt dat de nieuwe Oppenheimer-overeenkomst erop neerkomt dat de bondholders beslag hebben gelegd op de toekomstige royalty inkomsten uit de offshore olie die zal worden gewonnen in blok 58. In deze overeenkomst is opgenomen dat de volledige royalty inkomsten van de staat uit blok 58 eerst zullen worden gestort op een rekening…

 • Palu:  ‘President houdt iedereen voor de gek’

  INGEZONDEN President Santokhi misbruikt de zogenaamde hearings in het kader van een ‘pre-nationale dialoog’ om de indruk te wekken dat zijn regering een nieuwe start zal kunnen maken. Dat is natuurlijk vooral bedoeld om de onrust en enorme onvrede onder de bevolking te laten verstommen. De Palu is van mening dat de regering niet in…

 • Het volk verarmt door onwetendheid en een inschattingsfout

  INGEZONDEN De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is uitgekomen met een zoveelste verklaring naar aanleiding van de kritieken van “onwetende” beleidsmakers op de door haar uitgevoerde Open Markt Operaties (OMO’s). Daarmee is volgens de PALU de verwarring compleet. De Nationale Assemblee (DNA) beschuldigt de CBvS, de CBvS beschuldigt DNA-leden en de minister van Financiën beschuldigt…

 • Palu: Regering moet de eer aan zichzelf houden

  INGEZONDEN Sinds het aantreden van deze regering komt onafgebroken het ene schandaal na het andere naar boven. Dit heeft niet alleen te maken met vermoedelijke corruptie, friends and family, maar nadrukkelijk ook met onkunde en onwetendheid. Nadat de Palu aanvankelijk als enige bezwaren maakte, geeft nu ook de minister van Financiën toe dat de Open…

 • ACHTERGROND—Palu zet in op regeermacht in 2025

  Een overvloedig nationalistisch gevoel, mede regeer-verantwoordelijkheid tot drie keer toe en vooral scherpe kritiek op Nederlandse bemoeienis in de Surinaamse politiek. Een greep uit de 46-jarige geschiedenis van de Progressieve Arbeiders en Landbouwersunie (Palu). Na langer dan veertig jaar zijn enkele kleine veranderingen doorgevoerd. Maar de basis ideologie blijft:  Suriname moet ontwikkeld worden door de…

 • Palu, DOE, HVB en A-20 voeren gesprekken op weg naar verkiezingen 2025

  Tekst en beeld Euritha Tjan A Way PARAMARIBO — “We hebben geen keus, we moeten kijken hoe wij kunnen samenwerken om dit land te kunnen redden”. Aan het woord is Steven Alfaisi, de voorzitter van de politieke partij DOE. Hij is te gast bij de 46ste verjaardag van de politieke partij Palu dat met een bijeenkomst in het…

 • Bouterse waarschuwt voor “dat hindostanen en creolen-ding”

  door Euritha Tjan A Way PARAMARIBO — Terwijl een drukke menigte toekijkt, loopt de leider van de revolutie Desi Bouterse met een krans naar het monument van de gevallenen. Het is 25 februari, de dag waarop de NDP traditiegetrouw degene die in de revolutiestrijd zijn gesneuveld, herdenkt. “Er zijn aan beide zijden slachtoffers gevallen en die gedenken…