Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Palu: Begroting 2024 onuitvoerbaar met verdraaid begrotingstekort

Palu: Begroting 2024 onuitvoerbaar met verdraaid begrotingstekort

INGEZONDEN

Met een verdraaid begrotingstekort van 4,3 procent zet president Chandrikapersad Santokhi het regeerbeleid voort, waarbij het volk voor de gek wordt gehouden. De Palu is van mening dat het de president is die weer heeft gekozen om een over-optimistisch beeld te presenteren aan de samenleving dat totaal afwijkt van de werkelijkheid.

De spijtbetuiging in de jaarrede van de president – ‘Ik ben te optimistisch geweest’ – moet daarom worden gezien als krokodillentranen, opnieuw een poging om iedereen voor de gek te houden. Het lijkt erop alsof president Santokhi niet evalueert en daardoor te weinig leert uit het eigen gevoerde beleid.

Notoire leugenaar

Inmiddels heeft de president een imago opgebouwd van een notoire leugenaar. Een zorgwekkende ontwikkeling die Suriname niet alleen nationaal ook internationaal schaadt.

Inmiddels stapelen de leugens zich op: de miljarden uit de diaspora, het New Surfin-debacle, de zuurstoffabriek, diepzeehaven Nickerie, friends and family-beleid zou worden teruggedraaid, internationale luchthaven Nickerie, de al dan niet beloofde visvergunningen aan Guyana, et cetera.

Ook in de gepresenteerde begrotingen over het dienstjaar 2024 wordt dit op leugens gebaseerde regeerbeleid voortgezet. Door voorgenomen leningen en de IMF-begrotingsondersteuning op voorhand als inkomsten te boeken wordt een veel te klein begrotingstekort van 4,1 procent gepresenteerd, terwijl het begrotingstekort meer dan 10 procent bedraagt.

Bovendien zijn de begrote bedragen heel warrig gepresenteerd, kennelijk met de bedoeling om doelbewust verwarring te stichten. Boven op een gefrommeld begrotingstekort worden uitgaven gepresenteerd van meer dan 1,5 miljard US dollar. Hiervan is het beleidsprogramma van kapitaalsuitgaven meer dan SRD 35 miljard, wat neerkomt op bijna negenhonderd miljoen US dollar.

Uitvoering godsonmogelijk

Inmiddels trekken door het slechte regeerbeleid wederom vele  goed opgeleide Surinamers naar het buitenland op zoek naar een beter bestaan. De uitvoeringscapaciteit van niet alleen de Surinaamse overheid, maar van de totale samenleving is zienderogen gedaald tot een dieptepunt in de afgelopen jaren.

Inmiddels zijn de onderwijssector en de gezondheidszorg het hardst getroffen door wegtrekkende deskundigen. Het uitvoeren van een beleidsprogramma van negenhonderd miljoen US dollar voor 2024 zal daarom godsonmogelijk zijn.

In het afgelopen jaar zijn leningen en ook de begrotingsondersteuning van het IMF niet doorgegaan zoals begroot. Inmiddels is een gecorrigeerde begroting over 2023 ingediend om te voorkomen dat de regering “illegale begrotingshandelingen” pleegt.

De Palu vraagt de president om te leren uit het eigen optimisme en roept hem op om De Nationale Assemblee niet te maken tot nog een grotere poppenkast dan het al is waar het volk structureel voor de gek wordt gehouden. De Palu is van mening dat de president de “veel te mooi gemaakte” begroting over 2024 zal moeten terugnemen en corrigeren naar een meer realistische.

Palu Secretariaat Massacommunicatie en PR

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.