Live nieuws en radio streams uit Suriname!

Tag: diasporakapitaal

  • Palu: Begroting 2024 onuitvoerbaar met verdraaid begrotingstekort

    INGEZONDEN Met een verdraaid begrotingstekort van 4,3 procent zet president Chandrikapersad Santokhi het regeerbeleid voort, waarbij het volk voor de gek wordt gehouden. De Palu is van mening dat het de president is die weer heeft gekozen om een over-optimistisch beeld te presenteren aan de samenleving dat totaal afwijkt van de werkelijkheid. De spijtbetuiging in…

  • Open brief aan de minister van Bibis

    INGEZONDEN Geachte minister Ramdin, De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft via de media kennisgenomen van uw opmerkingen naar de VES toe op woensdag 5 april. Uw antipathie jegens de VES welke u in diverse meetings en publiekelijk laat horen, is uw goed recht. Het gebruikmaken van verifieerbare onwaarheden echter is een mens, en…