Live nieuws en radio streams uit Suriname!

Tag: braindrain

 • BESCHOUWING — Wie blijft?

  Lege ziekenhuisbedden omdat er geen patiënten kunnen worden opgevangen vanwege een tekort aan verpleegkundigen, scholen die niet vlot van start kunnen gaan in het nieuwe schooljaar vanwege een tekort aan leerkrachten en dienstverlening van bedrijven en de overheid die stagnatie ondervindt omdat afdelingen onderbezet zijn. Dit alles is het resultaat van het wegtrekken van hoogopgeleid…

 • Palu: Begroting 2024 onuitvoerbaar met verdraaid begrotingstekort

  INGEZONDEN Met een verdraaid begrotingstekort van 4,3 procent zet president Chandrikapersad Santokhi het regeerbeleid voort, waarbij het volk voor de gek wordt gehouden. De Palu is van mening dat het de president is die weer heeft gekozen om een over-optimistisch beeld te presenteren aan de samenleving dat totaal afwijkt van de werkelijkheid. De spijtbetuiging in…

 • COMMENTAAR: Serieus gepraat?

  VOLKSVERTEGENWOORDIGER CEDRIC VAN Samson heeft naar aanleiding van de jaarrede van president Chandrikapersad Santokhi van zich laten horen. Wat hem tegenvalt, is, dat in tegenstelling tot de begroting van dit jaar, meer geld voor 2024 is opgebracht voor lonen en salarissen van het overheidspersoneel. Hij hoopt dat tijdens de begrotingsbehandeling deze middelen “anders kunnen worden…

 • Onderhandelen bedoeld als uitstel

  HET LEVEN IN Suriname is abnormaal duur geworden. Dat valt niet te ontkennen. Wie de percentages vanaf 2020 vergelijkt met nu, komt tot de schrikbarende conclusie dat uitgaven in veel gevallen met meer dan 200 procent zijn gestegen. Het is voor veel mensen dan ook bijna onmogelijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Als…

 • De teloorgang van het vertrouwen in Suriname

  INGEZONDEN Ooit was de liefde voor Suriname oneindig en werd door menigeen steeds uit volle borst gezongen: ‘Schoon Suriname, o land van mijn dromen ….. Suriname gij zijt mij dierbaar, land vol schoonheid overal, land ik wil u mijn hart verpanden, en u trouw zijn bovenal’. Helaas, anno 2023 is het anders en staan we…

 • Bedreigingen voor SAO

  DE STICHTING ARBEIDSMOBILISATIE (SAO) is al ruim negen maanden in actie. Eerst werd om de ene dag gewerkt en nu is er sprake van een algehele staking. SAO is opgezet in 1981 om jongeren vanaf zestien jaar op te vangen die de school hebben verlaten en een vak willen leren om alsnog te voorzien in…

 • BESCHOUWING — Peinzen over het verleden

  Verzetsstrijder Anton de Kom heeft op 19 juni 2023 eerherstel gekregen van de Nederlandse regering. Een lang gekoesterde wens van de familie voor excuses voor “het leed dat hij en zijn gezin hebben ondervonden door toedoen van de toenmalige Nederlandse autoriteiten” is hiermee in vervulling gegaan. Tekst Kevin Headley Beeld Audry Wajwakana Voor Suriname nu…

 • Nieuwe Onderwijsminister vindt staking leerkrachten onacceptabel

  door Valerie Fris PARAMARIBO — “De voorzitter van De Nationale Assemblee, Marinus Bee, heeft zich ingezet om te praten met de groep stakende leerkrachten. Daaruit zijn enkele afspraken voortgekomen, waaronder normalisatie van het onderwijs. Tot mijn schrik heb ik kennis genomen van berichten dinsdag en woensdag dat het niet zo is”, reageert Henry Ori, de…

 • Behoudstoelage voor gespecialiseerde zorgmedewerkers

  PARAMARIBO — Zorgmedewerkers die essentieel zijn voor het in stand houden van zorgfuncties, krijgen een overbruggings-, wervings- en behoudstoelage toegekend. Met deze tegemoetkoming hoopt de regering zorgmedewerkers te motiveren om het land niet te verlaten en hun krachten te blijven geven aan de gezondheidszorg. Er wordt verder gewerkt om op een gestructureerde wijze de waardering…

 • Dayasankar Mathoera neemt voorzittershamer NZR over

  PARAMARIBO — De algemeen directeur van ’s Lands Hospitaal, Dayasankar Mathoera, heeft vrijdag de voorzittershamer van de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) overgenomen. Het voorzitterschap werd de afgelopen vijf jaren bekleed door Claudia Marica-Redan, algemeen directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). De nieuwe voorzitter zal net als zijn voorganger het voortouw nemen bij de financiering van…

 • Structureel wegtrekken zorgpersoneel kwelt ziekenhuisdirecteuren

  PARAMARIBO — Ziekenhuisdirecteuren kijken machteloos toe hoe het zorgpersoneel wegtrekt naar onder meer Nederland en het Caribisch gebied voor betere voorzieningen. De afgelopen jaren is er een stijgende lijn te merken en de toename zet zich voort. De ziekenhuisdirecteuren hebben zaterdag, tijdens een gesprek met het staatshoofd, Chandrikapersad Santokhi, wederom hun bezorgdheid hierover getuit. Ook…