Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Nieuwe Onderwijsminister vindt staking leerkrachten onacceptabel

Nieuwe Onderwijsminister vindt staking leerkrachten onacceptabel

door Valerie Fris

PARAMARIBO — “De voorzitter van De Nationale Assemblee, Marinus Bee, heeft zich ingezet om te praten met de groep stakende leerkrachten. Daaruit zijn enkele afspraken voortgekomen, waaronder normalisatie van het onderwijs. Tot mijn schrik heb ik kennis genomen van berichten dinsdag en woensdag dat het niet zo is”, reageert Henry Ori, de nieuwe minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) vóór de RvM-vergadering van woensdag.

De minister vindt het “onacceptabel” dat de leerkrachten hebben besloten om steeds om de ene dag naar school te gaan. Ori zegt dat delen uit het eisenpakket van de stakende onderwijzers “niet realistisch” zijn gelet op de mogelijkheden van de regering. “Voor dit moment is het acceptabel dat we gaan werken met de koopkrachtversterking van SRD 2.500.”

“We gaan nu serieus maatregelen treffen als men niet wil luisteren”

De bewindsman is het wel erover eens dat bepaalde aspecten uit het pakket aandacht behoeven. De actiegroep Wi Sa Strey breekt een lans voor onder meer de leerkrachten in het binnenland die zich hebben beklaagd over de slechte huisvesting, hun veiligheid en de mogelijkheid om foerage te kunnen kopen voor drie maanden.

Sancties

Desondanks is Ori van oordeel dat hij niet gaat toestaan dat de leerlingen de dupe worden van de staking van de leerkrachten. “We gaan nu serieus maatregelen treffen als men niet wil luisteren, want we kunnen niet meer accepteren dat het onderwijs verstoord raakt. Je kan geen anarchie in het onderwijs hebben. We moeten de leiding van het land respecteren. Dus we gaan de mensen nu ernstig aanspreken.”

Ori vindt dat het ministerie niet rancuneus is naar de stakende leerkrachten, maar alleen moet er een grens zijn ondanks het recht op protest. “Je kan niet zo een wilde staking creëren en niet worden aangesproken. Later zijn ze zich gaan verschuilen achter de COL, maar je kunt je afvragen als ze al bij een bestaande bond zijn aangesloten”, sneert Ori naar Wi Sa Strey.

Hij zegt dat als de stakende leerkrachten al bij een bond zijn aangesloten, ze de richtlijnen moeten volgen van hun eigen bestuur. “We hebben hun boodschap twee weken gehoord, maar als ze nu doorgaan dan heeft dat consequenties, want ze hebben een verantwoordelijkheid. Wie doorgaat is onwettig afwezig op het werk.”

Dat een groot aantal leerkrachten zich opmaakt om naar het buitenland te vertrekken, noemt Ori een persoonlijke keuze. “Het is jammer, je doet alles om braindrain te voorkomen, maar het blijft iets persoonlijks”, aldus de bewindsman.