Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » COMMENTAAR: Serieus gepraat?

COMMENTAAR: Serieus gepraat?

VOLKSVERTEGENWOORDIGER CEDRIC VAN Samson heeft naar aanleiding van de jaarrede van president Chandrikapersad Santokhi van zich laten horen. Wat hem tegenvalt, is, dat in tegenstelling tot de begroting van dit jaar, meer geld voor 2024 is opgebracht voor lonen en salarissen van het overheidspersoneel. Hij hoopt dat tijdens de begrotingsbehandeling deze middelen “anders kunnen worden gekanaliseerd”. Wil hij hiermee zeggen dat De Nationale Assemblee de ambtenarensalarissen moet korten?

De politicus praat over een inefficiënt en log overheidsapparaat. Daar heeft hij gelijk in. De Surinaamse politieke cultuur is dat elke nieuwe regering mensen in dienst neemt, terwijl ze juist zou moeten afslanken om het apparaat beheersbaar en efficiënt te maken. En die politieke figuur die het waterhoofd alsmaar groter maakt is ook door de zittende regering voortgezet.

Als de elementen die een goede gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid dragen niet aanwezig zijn, heeft een beloningsstructuur nauwelijks zin

Van Samson verklaart zelf dat de regering heeft gefaald bij onder meer de ambtenarenregistratie die was bedoeld om een bredere kijk te hebben op oneigenlijke betalingen van overheidssalarissen. De Personeelswet moest worden gewijzigd om orde op zaken te stellen, terwijl er niets mis was met deze wet.

Hoewel niet nieuw, heeft Santokhi in zijn jaarrede voor 2024 als prioriteiten genoemd, veiligheid, onderwijs en gezondheidszorg. Dat stemt Van Samson goed. Maar het zijn juist deze sectoren die als hoofdpijndossier mogen worden aangemerkt. De president heeft geen plan van aanpak gegeven hoe de problemen bij deze gebieden zullen worden aangepakt.

De parlementariër wil een beloningsstructuur die aansluit bij de prestatie, maar begrijpt niet dat de oplossing niet uitsluitend ligt bij een beloningsstructuur. Als de elementen die een goede gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid dragen niet aanwezig zijn, heeft een beloningsstructuur nauwelijks zin. Dat geldt ook voor alle andere beroepsgroepen.