Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Echte inkomsten uit offshore olie pas na 2033

Echte inkomsten uit offshore olie pas na 2033

INGEZONDEN

Door de nadelige overeenkomst met Oppenheimer zal de staat tot 2033 weinig zeggenschap hebben over de inkomsten uit de offshore olie. Alle royalties uit blok 58 zullen namelijk op een ‘offshore’ rekening van de Oppenheimer-bondholders moeten worden gestort. Uiteindelijk zal een restant bedrag worden overgemaakt na verrekening van de verplichtingen van de staat aan de Oppenheimer-bondholders.

De Palu had al eerder aangegeven dat de nieuwe overeenkomst met Oppenheimer erop neerkomt dat er beslag wordt gelegd op alle royaties uit blok 58. In de overeenkomst is namelijk een bepaling opgenomen onder het mom van een “springing security”, waarin is bepaald dat het volledige bedrag aan royalties moet worden gestort op een “offshore payment account”.

“Door de bijna amateuristische wijze waarop er is onderhandeld met de Oppenheimer-bondholders is Suriname erg benadeeld”

Na aftrek van de overeengekomen aflossing, rente en beheer- en administratiekosten zal het restant bedrag vervolgens worden overgemaakt voor Suriname. Binnen welke termijn de Oppenheimer-bondholders deze gelden uiteindelijk zullen overmaken voor de Surinaamse staat is ook niet opgenomen in de overeenkomst.

Zeggenschap kwijt

Ook is opgenomen dat de 650 miljoen US dollar in halfjaarlijkse termijnen zullen moeten worden terugbetaald, te beginnen in januari 2024 tot en met 2033. Dit alles maakt dat de Surinaamse staat de zeggenschap kwijt is over de komende royalties uit blokk 58. Ook zal door deze slechte deal uiteindelijk iets meer dan 1,6 miljard US dollar worden terugbetaald aan Oppenheimer voor een restant dat nauwelijks 675 miljoen US dollar bedraagt.

Volgens de Palu zal de regering die in 2025 aantreedt juristen aan het werk moeten zetten om na te gaan hoe de Oppenheimer-overeenkomst snel kan worden afgekocht. Daarvoor zullen nieuwe onderhandelingen moeten worden opgestart.

Bovendien zal de regering-Santokhi moeten nagaan of binnen de Oppenheimer-overeenkomst “voorschotten” op voorhand kunnen worden geleend, vooruitlopend op de productie in 2028. President Santokhi heeft naar eigen zeggen aan Staatsolie al de opdracht gegeven om na te gaan de mogelijkheden voor eventuele “voorgeschoten leningen”.

Amateuristische onderhandelingen

Door de bijna amateuristische wijze waarop er is onderhandeld met de Oppenheimer-bondholders is Suriname erg benadeeld. Ook is het land in een zeer nadelige onderhandelingspositie gebracht door de regering-Santokhi die heeft geweigerd om de lening met Oppenheimer af te betalen, zogenaamd omdat er geen geld zou zijn.

Ondertussen heeft de president in zijn jaarrede zelf toegegeven negenhonderd miljoen US dollar te hebben afbetaald aan leningen zonder details te hebben verschaft welke leningen. De monetaire reserves zijn inmiddels ook gegroeid tot ver boven de één miljard US dollar. Dus kennelijk zijn er voldoende inkomsten, de vraag is of deze inkomsten juist worden besteed met het nationale belang voorop.

Deskundige politici

Door verkeerde beleidskeuzes en slechte onderhandelingen wordt langzamerhand duidelijk hoezeer Suriname is benadeeld door regering-Santokhi. Naast een onnodige devaluatie die de afgelopen drie jaar is doorgevoerd, is ook heel slecht omgegaan met de lopende inkomsten van de staat. De Palu blijft erbij dat door gebruik te maken van de eigen opties en mogelijkheden de verarming van het volk in de afgelopen drie jaar had kunnen worden vermeden.

Ook blijkt dat door de lopende inkomsten van de staat anders in te zetten de Oppenheimer-lening wel degelijk, al dan niet gedeeltelijk, had kunnen worden afbetaald. Het wordt meer dan ooit heel erg noodzakelijk dat het volk kiest voor toegewijde en deskundige politici in 2025 om succesvol te kunnen onderhandelen, niet alleen met het IMF en de schuldeisers, maar ook met de oliegiganten die de olie omhoog zullen pompen.

Palu Secretariaat Massacommunicatie en PR

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.