Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Palu:  ‘President houdt iedereen voor de gek’

Palu:  ‘President houdt iedereen voor de gek’

INGEZONDEN

President Santokhi misbruikt de zogenaamde hearings in het kader van een ‘pre-nationale dialoog’ om de indruk te wekken dat zijn regering een nieuwe start zal kunnen maken. Dat is natuurlijk vooral bedoeld om de onrust en enorme onvrede onder de bevolking te laten verstommen. De Palu is van mening dat de regering niet in staat is om nu plotseling een scherpe bocht te maken en met een schone lei te beginnen.

Immers, uit het beleid van de afgelopen drie jaar is gebleken dat de regering niet kan besturen en niet in staat is om het belang van de Surinamers voorop te plaatsen. Dat verander je niet zomaar, ook niet na een zogenaamde pre-nationale dialoog.

“Volgens bekomen informatie toont hij (terecht) wel medeleven met de doden bij een schoolbrand in ons buurland, maar merken we niets van betrokkenheid bij de ramp met cyanide in eigen land”

Resultaten

De president had voor zaterdag 20 mei alle groepen met wie hij had gesproken uitgenodigd om de resultaten te presenteren van het vooroverleg nationale dialoog. De verschillende groepen hadden in gesprek met de president vooral hun grieven, dat wat zij misten in het beleid, naar voren gebracht. Tijdens het vooroverleg heeft ook de Palu een programma van zeven punten overhandigd aan de president waarmee de neergaande ontwikkelingen op verschillende gebieden op de korte termijn tot staan kon worden gebracht.

Ontmaskerd

De president denkt daar nou handig gebruik van te maken. Nu weet hij zogenaamd precies wat er moet gebeuren en de gemeenschap mag uitkijken naar een fris en nieuw beleid.

Maar de woorden zijn nog niet uitgesproken of hij wordt al direct ontmaskerd. Want terwijl er een noodtoestand met cyanide in Brokopondo zich voordoet, zwijgt de president in alle talen. Volgens bekomen informatie toont hij (terecht) wel medeleven met de doden bij een schoolbrand in ons buurland, maar merken we niets van betrokkenheid bij de ramp met cyanide in eigen land.

Aardverschuivingen

Alsof de regering op basis van de verschillende klachten plotseling het licht heeft gezien kondigt de president op 20 mei een nieuwe, frisse start aan voor de tweede helft van de regeerperiode. Het nieuwe actieplan is inmiddels op 25 mei gepresenteerd. Nu gaan kennelijk de wonderen gebeuren.

Maar het mag toch duidelijk zijn dat we hiervan niets nieuws hoeven te verwachten. De problemen bestonden al vanaf het begin. Daarom had men toch al een plan gemaakt en is men tegen adviezen van onder meer de Palu in naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gegaan.

De problemen zijn in de afgelopen drie jaar alleen maar groter geworden, met zelfs als extra negatief effect dat steeds meer geschoold kader ons land verlaat. De Palu vraagt zich af welke aardverschuivingen er nu in het beleid zullen komen waardoor het resultaat anders zal zijn.

Progressieve Arbeiders- en Landbouwersunie (Palu)

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.