Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Palu — Oppenheimer-bondholders leggen beslag op royalty inkomsten blok 58

Palu — Oppenheimer-bondholders leggen beslag op royalty inkomsten blok 58

INGEZONDEN

De Palu vindt dat de nieuwe Oppenheimer-overeenkomst erop neerkomt dat de bondholders beslag hebben gelegd op de toekomstige royalty inkomsten uit de offshore olie die zal worden gewonnen in blok 58. In deze overeenkomst is opgenomen dat de volledige royalty inkomsten van de staat uit blok 58 eerst zullen worden gestort op een rekening van de bondholders. Na aftrek van de overeengekomen aflossing, rente en beheer- en administratieve kosten zal het restant bedrag vervolgens worden overgemaakt naar Suriname.

Nieuwe lening

In de zogenaamde Value Recovering Instrument-bijlage (VRI) van de overeenkomst is de zogenaamde korting (‘haircut’) omgezet in een nieuwe lening van 275,6 miljoen US dollar tegen 9 procent rente. Deze zal worden terugbetaald met genoemde royalty inkomsten uit de olieproductie in blok 58, waar momenteel de meeste olieontdekkingen hebben plaatsgevonden.

Bedongen is dat de nieuwe lening met minimaal 30 procent van de royalty opbrengsten zal worden afbetaald. Suriname zal op deze wijze 689 miljoen US dollar moeten betalen aan de bondholders voor de gekapitaliseerde lening. Let wel, daarvoor moet ook ruim één miljard US dollar worden betaald voor de eerste lening.

Beslag op royalty

In de overeenkomst is bedongen dat 100 procent royalty opbrengsten in eerste instantie zullen worden gestort op een bankrekening van de bondholders. De restant royalty opbrengsten zullen worden overgemaakt naar Suriname.

In feite leggen de bondholders van Oppenheimer op deze manier beslag op de toekomstige royalty inkomsten van de staat. De bondholders mogen deze werkwijze hanteren tot 31 december 2050.

Bepalingen ontbreken

Bovendien zullen de bondholders mogen genieten van alle voordelen van de tijdelijke stortingen op hun bankrekening. In de overeenkomst ontbreken namelijk bepalingen omtrent de periode waarin de gelden zullen worden achtergehouden, voordat deze worden verrekend met Suriname. Bekend is dat bij deze soort grote financiële transacties miljoenen kunnen worden verdiend binnen enkele dagen.

Ook moet Suriname er rekening mee houden dat deze soort transacties gepaard gaan met hele hoge beheer- en administratiekosten, waarover ook niets is opgenomen in de overeenkomst. De onderhandelaars hebben niet eens de moeite genomen om hier een plafondbedrag aan te koppelen. Ook deze kosten zullen worden afgetrokken van de royalty’s voordat het restant zal worden teruggestort.

Suriname benadeeld

Het is gewoonte geworden dat de regering met aan het hoofd de president geen enkel woord rept over nadelige bepalingen in overeenkomsten. Om deze overeenkomst tot uitvoering te brengen, zullen de nodige staatsbesluiten moeten worden gemaakt, wat buiten De Nationale Assemblee (DNA) kan gebeuren. Maar nu het gaat om overeenkomsten met zulke afwijkende procedures van betaling van belastingen en royalty’s, zou het goed zijn om eerst DNA te consulteren.

Ook voor wat betreft de grote bedragen, de kwaliteit en de zeer lange termijn effecten van de overeenkomst zou een discussie op zijn plaats zijn in ons DNA. Met niet transparante, zwaarwichtige overeenkomsten is ons land vaker ernstig benadeeld, zoals met dezelfde leningsovereenkomsten die, zonder de volksvertegenwoordiging formeel te betrekken, door de vorige regering zijn afgesloten.

Progressieve Arbeiders- en Landbouwersunie (Palu)

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.