Skip to main content

Santokhi belooft aanpak brandende vraagstukken

President Chandrikapersad Santokhi is tijdens een liveprogramma maandagavond op Radio SRS ingegaan op vragen vanuit de gemeenschap. Hij heeft in het programma beloofd dat brandende vraagstukken aangepakt zullen worden. De bevolking maakt zich vooral zo…

Conceptwet domeingrond niet in overeenstemming met rechten inheemse volken

Er is door de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden (VIDS) opnieuw aan het parlement gevraagd om de behandeling van de initiatiefwet houdende nadere wijziging van het decreet uitgifte domeingrond aan te houden. De behandeling van deze ontwerpwet stond v…