Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Eigenaren kunnen grondhuur of erfpacht omzetten in eigendom

Eigenaren kunnen grondhuur of erfpacht omzetten in eigendom

PARAMARIBO — De regering heeft besloten dat eigenaren van domeingronden tot 2.500 vierkante meter de grondhuur of erfpacht die zijn betalen kunnen omzetten in volledig eigendom. Dit besluit is woensdag genomen tijdens de vergadering van de regeringsraad op voorstel van minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB).

In een persbericht afkomstig van de woordvoerder van de president zegt dat deze maatregel tot doel heeft het proces van eigendomsoverdracht van domeingrond aan gerechtigden te vereenvoudigen. Verder wordt hiermee de rechtszekerheid voor burgers vergroot.

Grondhuurvergoeding

GBB heeft intussen acht van de tien districten bezocht voor het berekenen van de grondhuurvergoeding. De districten Saramacca en Nickerie worden in januari 2024 afgerond. De resultaten zullen worden doorgestuurd naar de Belastingdienst Suriname, die vervolgens aanslagen zal versturen naar de burgers. Er volgen publieke aankondigingen via de media, zodat de mensen op de hoogte zijn en hun belastingverplichtingen kunnen nakomen.

Volgens de woordvoerder van de president wordt met deze twee maatregelen niet alleen de rechtszekerheid voor burgers vergroot, maar wordt er vormgegeven aan het conversieproces. Het draagt ook bij aan het versterken van eigendomsrechten en de ontwikkeling van domeingronden in Suriname.

Transparantie

De opbrengsten van grondconversie zullen, aldus het persbericht, worden gebruikt om sociale programma’s uit te voeren en dringende kwesties aan te pakken. Benadrukt wordt dat de regering zich inzet voor transparantie en een eerlijke behandeling van alle aanvragen voor grondconversie. De garantie wordt gegeven dat het proces nauwlettend zal worden gevolgd en geëvalueerd om ervoor te zorgen dat de beoogde doelen worden bereikt.