Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Negatief advies Staatsraad

Negatief advies Staatsraad

PRESIDENT CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI heeft de afgelopen periode verregaande toezeggingen gedaan aan de Indiase regering ten aanzien van het overdragen van een stuk domeingrond in eigendom aan India voor het opzetten van een cultureel centrum. Het perceel aan de Jagernath Lachmonstraat zou symbolisch aan de president van India worden overgedragen wanneer zij begin komende week in het land zal vertoeven in verband met de viering van 150 jaar Hindostaanse immigratie.

In hoeverre de voorgenomen overdracht onderdeel is van de afspraken om te geraken tot herschikking van Surinames schuld bij India is onduidelijk. Wat wel helder is, is dat het overgrote deel van de Staatsraad geen voorstander is. Althans niet op de wijze waarop de president de overdracht van domeingrond in eigendom aan vreemde mogendheden wilde regelen.

VHP-assembleelid Mahinder Jogi ziet er geen probleem in dat de regering een vreemde mogendheid domeingrond in eigendom toewijst en wel bij staatsbesluit zonder het parlement te kennen

De regeringsleider stuurde op 25 mei een concept-staatsbesluit hierover naar de Staatsraad. Het adviesorgaan plaatste kanttekeningen bij het ontwerp en deed voorstellen om het voorstel aan te passen. Zo was voorgesteld om de grootte van uit te geven terreinen ten behoeve van vreemde mogendheden te koppelen aan een maximum. Ook werd duidelijkere definiëring van enkele vage begrippen in het staatsbesluit voorgesteld.

De president weigerde de voorstellen mee te nemen, waardoor de vakbeweging, het bedrijfsleven en de oppositiepartijen in de Staatsraad tegen totstandkoming van het staatsbesluit hebben gestemd. De ondervoorzitter van de Staatsraad die de dagelijkse leiding bij dit adviesorgaan heeft, had geen andere keus dan een negatief advies naar de president te sturen met een minderheidsstandpunt van de coalitiepartijen die wel voorstander zijn.

Deze kwestie heeft deze week voor vragen in het parlement gezorgd. Verschillende assembleeleden hebben gewaarschuwd tegen het voornemen van de regering. Er is op gewezen dat er andere mogelijkheden zijn om op basis van het Verdrag van Wenen vreemde mogendheden te accommoderen in de huisvestingbehoeften van hun ambassades of culturele centra. Uitgifte van domeingrond in eigendom is niet noodzakelijk.

VHP-assembleelid Mahinder Jogi ziet er geen probleem in dat de regering een vreemde mogendheid domeingrond in eigendom toewijst en wel bij staatsbesluit zonder het parlement te kennen. Het standpunt van Jogi in deze kwestie staat haaks op zijn visie ten aanzien van het grondenrechtenvraagstuk. In dat geval vindt hij dat de bevolking zich bij referendum daarover dient uit te spreken.

Voor het erkennen van rechten van Surinaamse staatsburgers wil hij een referendum maar voor de uitgifte van domeingrond aan vreemde mogendheden vindt hij het in orde dat zulks bij staatsbesluit plaatsvindt zonder tussenkomst van het parlement of de samenleving. Hoezeer de president het negatief advies van de Staatsraad naast zich kan neerleggen en het staatsbesluit in de oorspronkelijke vorm doordrukt, wordt aangeraden deze kwestie zorgvuldig aan te pakken.

Zoals NPS-fractieleider Gregory Rusland heeft aangegeven zal ervoor moeten worden gewaakt om precedenten te scheppen. Vandaag mag dan misschien een regering aan de macht zijn die bereid is om slechts een paar honderd vierkante meter domeingrond in eigendom uit te geven aan bevriende landen, maar over twintig of dertig jaar is er misschien een president die er geen probleem mee heeft om duizenden hectare domeingrond uit te geven aan een vreemde mogendheid. Daarom moeten nu al zodanige regels worden gemaakt om dat uit te sluiten.