Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Staatsraad verwerpt staatsbesluit grondconversie

Staatsraad verwerpt staatsbesluit grondconversie

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — De Staatsraad heeft tijdens een vergadering donderdag het staatsbesluit dat de conversie van erfpacht- en grondhuurpercelen tot 2.500 vierkante meter naar eigendom zou moeten regelen bij grote meerderheid verworpen. Besloten is hierover een negatief advies aan de president uit te brengen. De enige voorstanders zijn de vertegenwoordigers van de VHP in de Staatsraad.

Behalve de NPS, BEP en NDP waren de vakbeweging en het bedrijfsleven tegen het ontwerpstaatsbesluit. De vergadering werd voorgezeten door Maaltie Sardjoe (VHP), vervanger van ondervoorzitter Urmila Ramlagansing, die doorgaans de vergaderingen van de raad leidt. Ramlagansing en de leden Marinus Cambiel (Abop) en Robert Soentik (Pertjajah Luhur) zijn in het buitenland.

Eerder negatief advies

De Ware Tijd verneemt dat het op bepaalde momenten zeer heftig aan is toegegaan tijdens de vergadering. Sardjoe zou verwoede pogingen hebben ondernomen om het besluit van de Staatsraad te stuiten.

De raad heeft eerder dit jaar ook negatief advies uitgebracht over het toewijzen van domeingrond in eigendom aan vreemde mogendheden. Echter, president Chandrikapersad Santokhi heeft dat advies naast zich neergelegd en enkele weken daarna, tijdens het bezoek van de Indiase president aan Suriname, grond op de hoek van de Jagernath Lachmonstraat en Albertlaan in eigendom aan India gegeven.

Naar verluidt heeft de NPS een ‘sublieme’ presentatie gehouden waardoor, met uitzondering van de VHP, alle overige vertegenwoordigers zich achter de zienswijze van deze partij hebben geschaard. Tijdens de vergadering is gesteld dat er geen bezwaar is tegen het idee van overdracht in eigendom aan burgers door middel van grondconversie. Wel is er bezwaar tegen de wijze waarop de regering dat nu wil doen.

Veel weerstand

Volgens een insider geeft het feit dat er zo veel weerstand in de Staatsraad was aan, dat het ontwerpstaatsbesluit “zeer zwak en absoluut incorrect is opgesteld en opgemaakt”. De raad heeft in het advies aan de president vooral gevraagd dat hij de behandeling van de wet Grondconversie afwacht in het parlement.

Het staatsbesluit is volgens de tegenstanders in de raad slecht geconcipieerd, de inhoud roept vraagtekens op en zaait twijfel over de deskundigheid van de personen die het hebben opgesteld en de regering hebben geadviseerd. Geopperd is dat indien de staat meewerkt aan overdracht in eigendom, hij zich begeeft op het gebied van het privaatrecht.

Gezegd is dat tussen de staat en de gewone burgers er geen verschil is bij het overdragen van grond. Volgens de Staatsraadsleden kan er geen staatsbesluit gemaakt worden dat indruist tegen bestaande regels en de overdracht van onroerend goed. Deze zaken dienen op basis het zakenrecht worden afgehandeld.

Geconcludeerd wordt dat een aantal zaken niet goed doordacht zijn en dat de consequenties niet zijn te overzien. Voorts is gesteld dat bepaalde zaken bij wet geregeld worden en niet bij staatsbesluit. Door een verkeerde aanpak bestaat het risico dat de regering met het staatsbesluit niet het beoogde doel zal bereiken, met name vergroting van rechtszekerheid en verhoging van staatsinkomsten.

Rechtszekerheid

In een persbericht maakte de Communicatiedienst Suriname (CDS) vorige week bekend dat de regering een staatsbesluit over grondconversie had goedgekeurd. “Het goedgekeurde raadsvoorstel van de minister van Grondbeleid en Bosbeheer, brengt goed nieuws voor burgers met percelen tot 2.500 vierkante meter. Eigenaren van deze domeingronden kunnen de grondhuur of erfpacht die zij betalen, nu omzetten in volledig eigendom.”

Dit besluit, vervolgde de CDS, heeft tot doel het proces van eigendomsoverdracht van domeingrond aan gerechtigden te vereenvoudigen en de rechtszekerheid voor burgers te vergroten. “Kortom, als u een stuk land huurt of in erfpacht heeft, kunt u dit nu omzetten in eigen eigendom.” Tijdens de regeringspersconferentie dinsdag benadrukte Santokhi dat met het staatsbesluit burgers meer rechtszekerheid krijgen.