Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Scheldende Jogi uit DNA-vergadering gezet

Scheldende Jogi uit DNA-vergadering gezet

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — Assembleevoorzitter Marinus Bee heeft VHP-fractielid Mahinder Jogi donderdagmiddag uit de openbare vergadering gegooid nadat hij met krachtermen had gescholden in de richting van de NDP-fractie. Op het moment van dit incident was VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien bij interruptie aan het woord waarbij hij het recente grondconversiestaatsbesluit van president Santokhi probeerde te verdedigen. De vergadering ging over de aanvullende begroting over het dienstjaar 2023.

Verschillende parlementariërs, onder wie NDP-leden, hadden aangevoerd dat het voorgenomen staatsbesluit indruist tegen de wijze waarop regering en parlement gebruikelijk wetgeving en regels tot stand brengen. NDP-fractielid Ebu Jones deed een klemmend beroep op parlementsvoorzitter Bee om een krachtig signaal naar de regering te sturen dat haar voornemen niet wordt gepikt door het parlement. “U zal een krachtig signaal naar de regering moeten sturen dat dit gedrag dat getypeerd zou kunnen worden als onbeschoft achterwege gelaten moet worden”, stelde Jones.

Rol Staatsraad

BEP-fractieleider Ronny Asabina merkte op dat voorkomen moet worden dat “gezonde conventies” in het parlement overboord worden gegooid. Hij wees erop dat recentelijk de Staatsraad in een bepaalde kwestie een negatief advies aan de president heeft gegeven en het staatshoofd dat advies naast zich heeft neergelegd en een besluit heeft genomen dat haaks stond op de aanbeveling.

Asabina zei daarom te vrezen dat wanneer de Staatsraad negatief zou adviseren tegen het grondconversiestaatsbesluit de regering dit toch zal uitvoeren. Hoewel de Staatsraad een adviserende rol heeft, is het sinds de instelling van dit orgaan vast gebruik dat zijn adviezen door de president worden overgenomen.

Vulgaire taal

In reactie op de opmerkingen van de assembleeleden stelde Gajadien, samen met toenmalig DNA-lid Dinotha Vorswijk initiatiefnemer van de wet Grondconversie, dat deze wet juist bedoeld is om grondconversie goed bij wet te regelen zodat de regering niet eigendunkelijk kan handelen. Gajadien verweet de NDP-fractie dat die bij de behandeling van de wet heeft dwarsgelegen.

Buiten de microfoon reageerden oppositieleden op de opmerkingen van Gajadien, die door fractiegenoot Jogi eveneens buiten de microfoon met vulgaire taal werd beantwoord. “Jogi, u moet naar buiten. U moet naar buiten. Dit gaan we niet accepteren”, reageerde DNA-voorzitter Bee. Hij schorste de vergadering zodat Jogi kon vertrekken.

Bij de hervatting bood Gajadien verontschuldigingen aan het parlement en de samenleving aan voor het wangedrag van zijn fractie- en partijgenoot. Hij zei te hopen dat een dergelijk incident zich niet meer voordoet. Ook NDP-fractieleider Rabin Parmessar sprak de hoop uit dat dit niet meer gebeurt.