Live nieuws en radio streams uit Suriname!

Tag: minimumloon

 • Minimumloon tot en met 31 december SRD 35 per uur

  PARAMARIBO — Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) heeft vrijdag in een persbericht werkgevers erop gewezen dat ze vanaf 1 juli tenminste het algemeen minimumloon van SRD 35 per uur dienen te betalen aan werknemers in de laagste categorie loonschalen. Dit besluit is vastgelegd in een beschikking van het ministerie. Eerder was bepaald…

 • ‘Domme’ minister

  JENNIFER VAN DIJK-Silos heeft in het radioprogramma ‘Bakana Tori’ minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) dom genoemd. “Ze is nog dommer en erger dan Walden”, trok ze de vergelijking met Kuldipsingh’s voorganger Saskia Walden. “Ze weet niet eens waar ze het over heeft”, zei Van Dijk-Silos naar aanleiding van onder…

 • Van kwaad tot erger

  TERWIJL PRESIDENT CHANDRIKAPERSAD Santokhi al wekenlang bezig is met de voorgesprekken voor zijn nationale dialoog, gaat het leven in de echte wereld onverbiddelijk door. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft inmiddels het besluit over de door het staatshoofd zo belangrijk geachte hervatting van de betaling van de anderhalve jaar geleden overeengekomen lening van 690 miljoen…

 • Onvergeeflijke flater

  HET MINIMUM UURLOON gaat met ingang van 1 maart naar SRD 30 en wordt op 1 juli verhoogd naar SRD 35. Deze beslissing die is genomen in de regeringsraadsvergadering is woensdag bekendgemaakt. Het loon was tot op heden slechts SRD 20, waarvan de duizenden werknemers die dat ontvingen al lang niet meer uit konden. Zij…

 • BVL/ALS wil in tripartiet overleg

  PARAMARIBO — Voorzitter Reshma Mangre van de Bond van Leraren in Suriname en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (BVL/ALS) heeft tijdens de nationale dialoog met president Santokhi aangegeven dat de organisaties willen participeren in het tripartiet overleg. De president heeft samen met de ministers Bronto Somohardjo, Steven Mac Andrew, David Abiamofo, Stanley Raghoebarsing, Rishma…

 • Commissie moet Wet Minimumloon evalueren

  De werking van de ‘Wet Minimumloon 2019’ wordt geëvalueerd. In de wet is aangegeven, dat twee jaren na de inwerkingtreding daarvan deze geëvalueerd moet worden. Om de evaluatie te kunnen doen heeft minister Steven Mac Andrew daarom de commissie Evaluat…

 • Nationale Loonraad moet adviezen geven voor nieuw minimumloon

  De door minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW en J) ingestelde Nationale Loonraad moet advies geven om te komen tot een algemeen minimumloon. Dit is bij wet vastgesteld. Minister Kuldipsingh heeft aangegeven ingenome…

 • Draagvlak gewenst voor doorvoering minimumloon

  Er is nog steeds geen draagvlak voor de invoering van het minimumloon. ATM-minister Michael Miskin zal het traject van de introductie van het minimumloon voortzetten en in gesprek treden met de groepen die dit loon moeten betalen. “Het minimumloon is onderdeel van het sociaal zekerheidsstelsel en zal serieuze aandacht krijgen in deze beleidsperiode”, zegt de…

 • Minimumloon al jaren twistpunt

  PARAMARIBO – Het minimumloon is al jaren een punt van bespreking zonder overeenstemming. Elke minister die benoemd wordt op het ministerie van Arbeid en Technologische Ontwikkeling wil graag dit project afronden en invoeren. De twee partijen die er mee te maken hebben, het bedrijfsleven en de vakbeweging, kunnen nog geen overeenstemming bereiken. Ook minister Michael…

 • DOE doet voorstellen op Wrokomandey

  PARAMARIBO- Op deze 1 mei dag is de DOE Partij van mening dat de Overheid haast moet maken om in plaats van een 5-jaren planning over te stappen naar planning voor een periode van 25 tot 30 jaar, zo staat in een vandaag uitgegeven communiqué. Daardoor wordt het voor zowel werkers in de […]