Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » ‘Domme’ minister

‘Domme’ minister

JENNIFER VAN DIJK-Silos heeft in het radioprogramma ‘Bakana Tori’ minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) dom genoemd. “Ze is nog dommer en erger dan Walden”, trok ze de vergelijking met Kuldipsingh’s voorganger Saskia Walden. “Ze weet niet eens waar ze het over heeft”, zei Van Dijk-Silos naar aanleiding van onder meer de ongebreidelde prijsstijgingen in het land.

Nu zit de voormalige minister van Justitie en Politie nooit verlegen om boute uitspraken. De krant zal daarom ook geen waardeoordeel aan haar bewering geven. Maar feit is dat Kuldipsingh op Economische Zaken niet op haar plaats is. Iedere dag hoor je wel verhalen over buitensporige prijsverhogingen die in geen enkele verhouding staan tot de inflatie en de koersontwikkelingen. Ondernemers – van het bekende garagebedrijf tot de eenvoudige uitbater van een supermarkt – schijnen maar wat te doen en plakken naar willekeur een prijskaartje op hun producten of diensten. Deze ‘graaiflatie’ neemt inmiddels ongekende vormen aan in Suriname.

Als VHP-puppet van Santokhi, lijkt Kuldipsingh in navolging van het staatshoofd vooral de belangen van ondernemers te behartigen

Als consument sta je totaal machteloos, ook al omdat de afdeling Economische Controledienst van het ministerie vrijwel niet optreedt. De ambtenaren op het (EZ-)departement lijken daar voor de show te zitten en hebben vooral de naam onbetrouwbaar en corrupt te zijn. Hoewel de valutakoersen zich even lijken te stabiliseren, blijven de prijzen van de meeste producten de pan uit rijzen. In tijden van een economische crisis moet je als minister de ballen hebben om krachtig op te kunnen treden tegen iedereen die misbruik van de situatie maakt en over de ruggen van anderen veel geld wil verdienen. Maar handhaving en controle zijn aan deze regering niet besteed, dat is bekend.

Als VHP-puppet van president Chandrikapersad Santokhi, lijkt Kuldipsingh, in navolging van het staatshoofd, vooral de belangen van ondernemers te behartigen. Nu is dát ook wel één van haar taken, maar het zou met name het streven van de regering moeten zijn om de noden van het getroffen volk te ledigen, zoals Santokhi ooit had beloofd. Echter, dat gebeurt nauwelijks, getuige ook de klucht rond het idioot lage wettelijke minimumloon dat dankzij de lobby vanuit het bedrijfsleven onlangs met veel minder is verhoogd dan de regeringsraad had goedgekeurd.

Een typisch voorbeeld van de laksheid van Kuldipsingh is de recente verhoging van de broodprijs door het Fernandes Concern, de zoveelste van de afgelopen tijd. Enkele jaren terug kostte één puntje nog niet eens SRD 1. Inmiddels is dat SRD 8, wat voor veel mensen niet meer op te brengen is. De bewindsvrouw zegt dat ze van die laatste verhoging geen melding van Fernandes heeft gehad, wat volgens haar op basis van de meldingsplicht had gemoeten. Als die plicht inderdaad bestaat, dan rijst de vraag waarom ze de bakker niet direct om verantwoording heeft geroepen en op de vingers heeft getikt. Dat kan natuurlijk met domheid te maken hebben, maar het is waarschijnlijker dat andere belangen meespelen en dat de consumenten daarvoor de gepeperde rekening blijven betalen.