Live nieuws en radio streams uit Suriname!

Tag: krijgsraad

 • Militair moet zeven jaar brommen voor drugstransport

  PARAMARIBO — S.A.J. is door de krijgsraad veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar met aftrek van de tijd doorgebracht in voorarrest. Indien hij de boete van SRD 500.000 niet kan betalen, zal hij zes maanden extra in hechtenis blijven. De straf had hoger kunnen uitvallen, maar de krijgsraad sprak de man vrij van deelname…

 • Geen amnestie mensenrechtenschendingen

  VOOR DE TWEEDE keer heeft het Constitutioneel Hof de ‘Amnestiewet 1989’ getoetst op strijdigheid met de Grondwet en internationale verdragen waar Suriname partij bij is. De in augustus 1992 afgekondigde wet verleende amnestie voor zeker twintig strafbare feiten uit de Binnenlandse Oorlog van 1985-1992. In 2012 verruimde De Nationale Assemblee, op een voorstel van de…

 • Ex-DNV-directeur Veira moet voor de Krijgsraad verschijnen

  Voormalig directeur Nationale Veiligheid Danielle Veira moet op 28 april voor de Krijgsraad verschijnen in verband met een gerechtelijk vooronderzoek dat op 11 december 2020 was gevorderd door het Openbaar Ministerie. Dit meldt het Openbaar Ministerie …

 • Danielle Veira gedagvaard in ontvoeringsstrafzaak

  PARAMARIBO — Voormalig directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), Danielle Veira, is door het Openbaar Ministerie (OM) gedagvaard om voor de strafrechter te verschijnen. In deze gaat het om de zaak waarin de militair Rodney Cairo door gewapende gemaskerde mannen was ontvoerd in april 2020. Het gerechtelijk vooronderzoek (GVO) dat door het OM op…

 • Bouterse geeft lange verklaring tijdens verzetzaak

  De verzetzaak van ex-legerleider Desi Bouterse is vandaag uitgesteld naar 29 januari 2021. De ex-legerbevelhebber heeft een lange verklaring afgelegd tijdens de zitting. Hij is in verzet gekomen tegen het vonnis waarbij hij 20 jaar cel opgelegd heeft g…

 • Militair riskeert 10 jaar cel

  De auditeur-militair Roy Elgin eiste 10 jaar cel tegen de militair Romano A. die ervan verdacht wordt zijn concubine Massiel Ligorie op 2 juni 2011 te hebben verbrand. Het slachtoffer kwam in augustus 2011 toch te overlijden. De auditeur-militair gaf tijdens zijn eerste beurt aan dat hij zware mishandeling met voorbedachte rade wettig en overtuigend…

 • OM niet bevoegd een rechtsvraag te beantwoorden

  PARAMARIBO – In haar uitspraak afgelopen vrijdag heeft de Krijgsraad de Auditeur Militair (OM) gevraagd om na te gaan in hoeverre er inmenging is door het parlement in het lopend 8-decemberproces. Door aanname van de amnestiewet enkele weken geleden in DNA zeggen bepaalde juristen dat het parlement zich heeft ingelaten in de rechtsgang van dit…

 • Vonnis Krijgsraad nog niet ter beschikking

  PARAMARIBO – Van de Griffie der Kantongerechten verneemt GFC Nieuws dat het vonnis van de Krijgsraad van afgelopen vrijdag over de voortgang van het 8-decemberproces nog niet ter beschikking is. Alle rechters moeten het vonnis ondertekenen. Verwacht wordt dat zij dat morgen doen. Door bepaalde uitspraken van de raadslieden van de verdachten en van de…

 • SIO start amnestiedialoog met Surinamers

  Het Surinaams Inspraakorgaan heeft zaterdag in het Bijlmer Parktheater in Amsterdam Zuidoost een geslaagde dialoogbijeenkomst gehad. Voor- en tegenstanders van de aangenomen Amnestiewet zijn met elkaar in dialoog gegaan. De voorzitter van het Surinaams Inspraakorgaan, Roy Ho Ten Soeng, constateert dat Surinamers in Nederland en Suriname verdeeld zijn over dit vraagstuk. Het inspraakorgaan wil dat…

 • Praatcafé “Tamarinde”

  PARAMARIBO – Het kon niet anders dan dat de bezoekers en stamgasten van Praatcafé “Tamarinde” de mond vol zouden hebben over het resultaat van de Krijgsraad van afgelopen vrijdag. Het bleef maar een halen en trekken tussen voor- en tegenstanders van het proces. Leo: “Mi dat’ feni dat’ a frow (president van de Krijgsraad) laf.…

 • De hete aardappel van acht december 1982

  PARAMARIBO, 14 mei – Een gloeiend hete aardappel. Zo mag de zaak rond de Decembermoorden best wel omschreven worden. De behandeling is er ook naar, getuige het doorgeefspel op de laatste zitting van de krijgsraad. In technisch jargon en met zoveel woorden is te kennen gegeven dat de rechter geen kant heeft uit te gaan.…

 • Panel analyseert uitspraak Krijgsraad

  PARAMARIBO – Het panel van ‘Wel Ingelichte Kringen’, het bekende radioprogramma op ABC, heeft vanmiddag de uitspraak van de Krijgsraad belicht. Het panel bestond uit Roberto Baptista, Hugo Essed en Lilian Gonsalves-Ho Kan You. Baptista benaderde de zaak vanuit het maatschappelijk oogpunt terwijl Essed en Gonsalves-Ho Kan You, beiden juristen, de zaak meer […]

 • Aangeboden: Het gedraai van de krijgsraad

  De nabestaanden en alle andere betrokkenen bij de Decembermoorden is een kans op een onafhankelijk en vlot verloop van de gevoerde procedure bij het 8-december Strafproces ontnomen. Hoewel de rechtbank dit bestrijdt, in de nu gedane uitspraken en conclusies, wordt met het vele gedraai en de bewust gevoerde stagnaties van de rechtbank geen recht gedaan…