Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Militair riskeert 10 jaar cel

Militair riskeert 10 jaar cel

De auditeur-militair Roy Elgin eiste 10 jaar cel tegen de militair Romano A. die ervan verdacht wordt zijn concubine Massiel Ligorie op 2 juni 2011 te hebben verbrand. Het slachtoffer kwam in augustus 2011 toch te overlijden. De auditeur-militair gaf tijdens zijn eerste beurt aan dat hij zware mishandeling met voorbedachte rade wettig en overtuigend bewezen acht. Met betrekking tot moord werd tegen de verdachte vrijspraak gevorderd. Volgens de auditeur had de verdachte een homoseksuele relatie. Dit zou gezorgd hebben voor een enorme spanning in de relatie tussen de verdachte en het slachtoffer.

De advocaat betoogde in zijn pleidooi dat de verdachte omging met twee personen die homofiel zijn. ‘Dit wil niet zeggen dat hij ook één van ze is’, zei de verdediging. Met betrekking tot de relatie kan volgens de advocaat niet worden bewezen dat de verdachte ook tot een homofiel kan worden gerekend. Ten aanzien van het feit gaf de raadsman aan dat dit niet bewezen kan worden, omdat de auditeur-militair twee delicten door elkaar zou hebben gehaald. De raadsman verzocht de krijgsraad om zijn cliënt vrij te spreken.

Nadat de advocaat de auditeur erop had gewezen dat hij twee artikelen door elkaar heeft gehaald, achtte de auditeur militair brandstichting wettig en overtuigend bewezen. De raadsman voerde toen aan dat er sprake is van innerlijke tegenstrijdigheid. Volgens de raadsman heeft de auditeur-militair tijdens zijn tweede beurt toegeven dat hij inderdaad twee artikelen door elkaar heeft gehaald. De auditeur gaf toen aan dat hij in elk geval ‘brandstichting’ bewezen acht. Op de volgende zitting zal de krijgraad vonnis wijzen in deze zaak.

Saskia Bandhan 

Dagblad SurinameDagblad Suriname – Suriname's Populairste Krant