Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Militair moet zeven jaar brommen voor drugstransport

Militair moet zeven jaar brommen voor drugstransport

PARAMARIBO — S.A.J. is door de krijgsraad veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar met aftrek van de tijd doorgebracht in voorarrest. Indien hij de boete van SRD 500.000 niet kan betalen, zal hij zes maanden extra in hechtenis blijven.

De straf had hoger kunnen uitvallen, maar de krijgsraad sprak de man vrij van deelname aan een criminele organisatie en de invoer van verdovende middelen. Wel achtte de militaire rechtbank bewezen dat S.A.J. 5.400 gram cocaïne heeft vervoerd en een ambtelijk bevel negeerde. Vandaar het vonnis van zeven jaar.

De telefoon die bij de arrestatie van de man is beslag was genomen, zal hij terugkrijgen. Echter, de overige goederen zijn verbeurdverklaard of onttrokken aan het verkeer.

S.A.J. werd bijgestaan door Irwin Kanhai en Benito Pick, terwijl Reshmi Rathipal de auditeur-militair was. Na het verdachtenverhoor op 14 april, deed de vervolging precies drie maanden daarna het strafvoorstel: gevangenisstraf van tien jaar, een geldboete van SRD 500.000, subsidiair zes maanden hechtenis en onttrekking uit het verkeer, dan wel verbeurdverklaring, van verschillende inbeslaggenomen goederen.

Tijdens hun pleidooi merkten Kanhai en Pick op dat hun cliënt onrechtmatig was aangehouden en dat de dagvaarding nietig moest worden verklaard. Ze vroegen om vrijspraak voor de feiten deelname aan een criminele organisatie en invoer van de verdovende middelen. In zijn laatste woord, op 11 augustus, had S.A.J. aangegeven zich aan te sluiten bij wat zijn advocaten hebben gezegd.