Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Panel analyseert uitspraak Krijgsraad

Panel analyseert uitspraak Krijgsraad

PARAMARIBO – Het panel van ‘Wel Ingelichte Kringen’, het bekende radioprogramma op ABC, heeft vanmiddag de uitspraak van de Krijgsraad belicht. Het panel bestond uit Roberto Baptista, Hugo Essed en Lilian Gonsalves-Ho Kan You. Baptista benaderde de zaak vanuit het maatschappelijk oogpunt terwijl Essed en Gonsalves-Ho Kan You, beiden juristen, de zaak meer vanuit het juridische bekeken. Alle drie waren het wel met elkaar eens dat de uitspraak van vrijdag jongstleden geen plezierige ontwikkeling is.

Baptista zegt dat deze zaak zich al 30 jaren voortsleept en nu weten geen van de partijen hoe lang het nog zal duren voordat er een einde komt aan het 8 Decemberproces.

Essed benadrukte dat het proces bijna ten einde was, maar nu weer stagnatie ondervindt door de aanname van de amnestiewet in het parlement. De uitspraak van de raad heeft volgens hem staatsrechtelijke en een strafrechtelijke aspecten. Beiden werden door hem belicht.

Gonsalves-Ho Kan You, die zitting heeft in Amnestie International, bracht naar voren dat het duidelijk moet worden of de amnestiewet inbreuk heeft gepleegd op het proces. Het proces moet duidelijk antwoord geven op de rechtsgang in een rechtsstaat. Essed zei tenslotte dat het recht op leven het grootste recht is van de mens.

Hij vond het jammer dat de Krijgsraad rekening heeft gehouden met de rechten en belangen van de twee partijen, het Openbaar Ministerie en de verdachten, maar de rechten van de slachtoffers niet in overweging heeft genomen.