Live nieuws en radio streams uit Suriname!

Tag: Tribale volkeren

  • Haastige grondconversie

    DE INHEEMSEN EN tribale volkeren zouden zeer ingenomen zijn als de passie van VHP-parlementariër Mahinder Jogi gericht was op het bepleiten van collectieve rechten in plaats van grondconversie. En zeker als de ‘zekerheidskaart’ wordt getrokken, zou de aandacht van Jogi eigenlijk moeten gaan richting de eerste bewoners van het land. Immers, zij wonen veel en…

  • Wie heeft voordeel?

    AL SINDS 1975 laten inheemsen consequent hun stem horen wanneer het gaat om niet alleen het recht op erkenning van hun traditionele leefgemeenschappen, maar ook de basale voorzieningen waarop zij als burgers recht hebben. En al even zolang is deze kreet in min of meerdere mate genegeerd, althans geen enkele regering heeft voor een doorbraak…

  • Een illusie armer

    WAT WIL SURINAME eigenlijk? Wil het land zijn bos beschermen en zijn reputatie als één van de landen met het hoogste percentage bosbedekking behouden? Of is het de bedoeling het bos te blijven kappen en het gebied van traditionele leefgemeenschappen te vernietigen? De regering laat zo vaak zien één ding te zeggen en een totaal…