Live nieuws en radio streams uit Suriname!

Tag: Korpsnieuws

 • Heropening hulppost politie te Boskamp

  In aanwezigheid van de wnd. Korpschef, de commissaris van politie Ruben Kensen, andere leden van het Korps Politie Suriname (KPS), het districtsbestuur en de bewoners aldaar, heeft op vrijdag 17 maart 2023 de officiële heropening van de hulppost van de politie in het Vissersdorp Boskamp te Coppenamepunt in het district Saramacca plaatsgevonden. Op initiatief van…

 • Korpsleiding feliciteert alsnog lichting maart 2006

  Het Korps Politie Suriname (KPS) feliciteert de medewerkers die op 16 maart 2006 in dienst zijn getreden bij de politieorganisatie. Die collega’s herinneren het heuglijk feit dat zij 17 jaar in dienst zijn bij het KPS. De korpsleiding wenst deze collega’s heel veel succes toe in hun verdere loopbaan. Blijft u voor de veiligheid en…

 • Human Resource Management (HRM) KPS brengt werkbezoek aan politiebureaus

  De HR-manager van het Korps Politie Suriname en haar staf hebben samen met de afdelingen Rechtspositie, Dienstverlening, Salarisadministratie, Personeelszorg, Personeelsmanagement & Organisatie en Bedrijfsvoering in het weekend van zaterdag 3 op zondag 4 maart een werkbezoek gebracht aan de politiebureaus van Regio West en op vrijdag 10 maart 2023 aan de politiebureaus van Regio Oost.…

 • Overdracht gerenoveerd basketbalveld tevens vierhoekstoernooi met als winnaar Oase

  Door de sportvereniging Keep fit is op zaterdag 25 februari 2023 aan het Korps Politie Suriname het gerenoveerd basketbalveld overgedragen. De politie is als beheerder van het gerenoveerd veld dat staat op de Politie academie aan de Commewijnestraat aangewezen. De renovatie is een samenwerking geweest van Keep fitters, Staatsolie en Tjongalanga onder supervisie van Keep…

 • Korps Politie Suriname feliciteert lichting Februari 1995

  Het Korps Politie Suriname (KPS) feliciteert de medewerkers die op 15 februari 1995 in dienst zijn getreden bij de politieorganisatie. Die collega’s herinneren het heuglijk feit dat zij 28 jaar in dienst zijn bij het KPS.De korpsleiding wenst deze collega’s heel veel succes toe in hun verdere loopbaan. Blijft u voor de veiligheid en leefbaarheid…

 • Eenhonderd eenennegentig rekruten bevorderd in naast hogere rang

  Eenhonderd eenennegentig (191) rekruten zijn op maandag 13 februari op de Politie Academie bevorderd in een naast hogere rang. Twee hunner zijn eerst door de wnd. Procureur-generaal, Mr. Garcia Paragsingh beëdigd tot Buiten Gewoon Agenten van Politie (BAVP) en daarna bevorderd tot Agenten van politie 3e klasse en eenhonderd negenentachtig (189) zijn bevorderd tot Adspirant…

 • Korpschef geeft startsein Surveilliance Duisburglaan

  De wnd. korpschef Ruben Kensen heeft op vrijdag 13 januari, het startsein gegeven om vanuit het hoofdbureau van de politie, te starten met de Surveilliance. Onder de naam Surveilliance Unit Duisburglaan zal een team bestaande uit gegradueerden en Buiten gewoon Agenten van Politie (die reeds de Basis Politie Opleiding hebben gevolgd) worden belast met preventieve-…

 • Wnd. Korpschef R. Kensen motiveert manschappen op het veld

  Met het oog op de verhoogde surveillances heeft de waarnemend (wnd.) korpschef, de commissaris van politie Ruben Kensen op donderdag 12 januari een motivatiebezoek gebracht aan politieambtenaren die op het veld bezig waren met roadblocks aan de Nieuwweergevonden- en de Ephraimzegenweg, waarbij er verkeerscontroles werden uitgevoerd. Tijdens dit motivatiebezoek heeft Commissaris Kensen ook de politiebureaus…

 • Wnd. korpschef draagt voertuigen en satelliettelefoons over aan DOKPS

  De wnd. korpschef, de Commissaris van politie Ruben Kensen heeft op dinsdag 10 januari vijf (5) voertuigen en drie satelliettelefoons overhandigd aan de rector Operaties KPS. Deze voertuigen en satelliettelefoons zullen bij de uitvoering van de operaties worden ingezet. Deze overdracht is onderdeel van een project welke in 2022 is gestart als onderdeel van het…

 • Waardige afscheid van inspecteur Joerawan

  Medewerkers van het politiebureau Kwatta hebben op woensdag 28 december de Ressort- Commandant, Joerawan, Hardew in de bloemetjes gezet. De ressort-commandant, is eveneens op die dag bevorderd tot hoofdinspecteur van politie en gaat na 40 jaren te zijn verbonden aan het Korps Politie Suriname (KPS) met pensioen. Joerawan heeft op verschillende afdelingen binnen de politieorganisatie…

 • Evaluatie roadblocks verschillende ressorten Regio Paramaribo

  n het kader van de uitvoering van het veiligheidsplan van Regio Paramaribo heeft de politie van het ressort Centrum, Latour, Livorno, Munder, Uitvlugt, Flora, Nieuwe Haven en Geyersvlijt op donderdag 22 en vrijdag 24 december 2022 op verschillende locaties roadblocks gehouden, waarbij de totale cijfers voor de overtredingen waarop deze groep beboet is geworden, als…

 • RBTP blijft ondanks verlies lid veldwerk voortzetten

  Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) heeft onlangs een lid kwijt geraakt en heeft gemeend in een ander setting de jaarafsluiting te laten plaatsvinden. Om het verlies van het gewezen lid Rayen Burleson te kunnen verwerken had het RBTP op vrijdag 23 december een sessie van de Psycholoog Harry Mungra.De overige leden van het RBTP-team…

 • Politieambtenaren Regio Paramaribo krijgen schouderklopje

  De Directeur Operatie (DOKPS), de Commissaris van politie, Bryan Isaacs heeft op vrijdag 23 december in samenwerking met de Regio Commandant Paramaribo, de Commissaris van politie Orlando Jacott getracht 19 medewerkers binnen Regio Paramaribo als blijk van waardering voor hun getoonde inzet en dienstijver te belonen door hen een schouderklopje te geven. Deze 19 medewerkers…