Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Eenhonderd eenennegentig rekruten bevorderd in naast hogere rang

Eenhonderd eenennegentig rekruten bevorderd in naast hogere rang

Eenhonderd eenennegentig (191) rekruten zijn op maandag 13 februari op de Politie Academie bevorderd in een naast hogere rang. Twee hunner zijn eerst door de wnd. Procureur-generaal, Mr. Garcia Paragsingh beëdigd tot Buiten Gewoon Agenten van Politie (BAVP) en daarna bevorderd tot Agenten van politie 3e klasse en eenhonderd negenentachtig (189) zijn bevorderd tot Adspirant Agenten van politie.

Voorafgaand aan deze bevorderingen werden de politierekruten toegesproken door de voorzitter van de Politiebond, de inspecteur van politie 2e klasse Poetini Atompai, de waarnemend (wnd.) korpschef, de commissaris van politie, Ruben Kensen en de minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi.
De korpsleiding feliciteert de bevorderde politieambtenaren van harte en wenst hen heel veel succes toe in hun verdere loopbaan. Aan hen is meegegeven representatief voor de dag te komen, beleefd te zijn naar de gemeenschap toe tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden en ten allen tijde waakzaam te blijven.

The post Eenhonderd eenennegentig rekruten bevorderd in naast hogere rang appeared first on Korps Politie Suriname.