Live nieuws en radio streams uit Suriname!

Tag: Toerisme Raamwet

  • Toerismesector 

    HET TOERISME WORDT steeds weer genoemd als een sector die ertoe zou kunnen bijdragen dat de economie van Suriname een soort ‘groene’ doorstart kan maken. Het toerismepotentieel wordt vaak in één adem genoemd met de groene status van het land met meer dan 90 procent bosbedekking.  Het goede nieuws is dat er recent wetgeving is…

  • Randvoorwaarden scheppen

    ALS WETGEVING ALLEEN bepalend zou moeten zijn voor de staat van het land, zijn economie en sociaal-maatschappelijke omstandigheden, dan zou Suriname een welvarend land zijn met een goed ontwikkelde en waarschijnlijk tevreden bevolking. Dat is echter niet het geval omdat het hebben van wetgeving alleen niet zaligmakend is, zoals de praktijk iedere dag weer uitwijst.…