Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Randvoorwaarden scheppen

Randvoorwaarden scheppen

ALS WETGEVING ALLEEN bepalend zou moeten zijn voor de staat van het land, zijn economie en sociaal-maatschappelijke omstandigheden, dan zou Suriname een welvarend land zijn met een goed ontwikkelde en waarschijnlijk tevreden bevolking. Dat is echter niet het geval omdat het hebben van wetgeving alleen niet zaligmakend is, zoals de praktijk iedere dag weer uitwijst. Mensen dienen er invulling aan te geven zodat wetgeving werkt en de doelen die daarmee beoogd worden ook gerealiseerd worden. Zolang dat niet het geval is, zullen wetten dode letters blijven.

Na decennialang daarover te hebben gesproken, zonder dat daartoe concrete stappen werden gezet, hebben de assembleeleden Etnel, Van Samson en Kanapé initiatiefwetten ingediend bij het parlement om de ontwikkeling van toerisme in Suriname een wettelijke basis te geven. Donderdag zijn de Toerisme Raamwet en de wet Suriname Tourisme Autoriteit met algemene 33 stemmen door De Nationale Assemblee goedgekeurd.

Er is een wettelijke verplichting dat bepaalde categorieën van publieke en politieke functionarissen hun vermogen moeten laten vastleggen krachtens de Anticorruptiewet

De Raamwet heeft als doel regulering en bevordering van de toerismesector, terwijl de Toerisme Autoriteit gericht is op aansluiting op de ontwikkelingen in de toerismesector op nationaal, regionaal en internationaal niveau. Met de twee wetten komen er regels voor definiëring, regulering, ordening en bevordering van het toerisme.

Terecht merkte initiatiefnemer Etnel op dat het zaak is dat de wetten snel worden afgekondigd door de president en dat de samenleving als waakhond gaat fungeren opdat ze werken en effectief zijn. Al te vaak komt het voor dat wetten door het parlement worden goedgekeurd, maar dat de afkondiging door de president op zich laat wachten.

Ook gebeurt het dat additionele voorzieningen die getroffen dienen te worden, niet in orde gemaakt worden. Een schrijnend voorbeeld daarvan is de Anticorruptiewet. Terwijl mensen reeds op basis van deze wet worden vervolgd en berecht, zijn sommige randvoorwaarden nog niet in orde. Deze wet werd op 24 september 2017 door de president bekrachtigd en afgekondigd. Vijf jaar na dato is de Nationale Anti-corruptie Commissie, die bij de uitvoering van deze wet hoort, nog niet geïnstalleerd.

Vorige maand werd bekend dat al kandidaten voor deze commissie zijn gescreend en goed bevonden door het parlement. Hun benoeming moet binnen enkele weken plaatsvinden. Er is een wettelijke verplichting dat bepaalde categorieën van publieke en politieke functionarissen hun vermogen moeten laten vastleggen krachtens de Anticorruptiewet. Ook hieraan is tot nu toe geen invulling gegeven.

Geen haan die ernaar kraait. Toerismeminister Jubithana kan nog zo hard roepen dat de samenleving met haar volle gewicht achter de toerismewetgeving gaat staan, maar als de regering/overheid de randvoorwaarden voor een effectieve uitvoering, naleving en beleving niet in orde maakt, zullen deze wetten dode letters blijven op papier.