Live nieuws en radio streams uit Suriname!

Tag: onderhoud

 • NH en de SFOB brengen drinkwater uit de kraan te Galibi

  PARAMARIBO- Het dorp Galibi dat bijkans 800 inwoners telt kan voor het eerst vanaf de afgelopen week beschikken over voldoende en kwalitatief drinkwater uit de kraan. De Dienst Watervoorziening van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft  5 nieuwe waterbronnen met een totale watercapaciteit van70 m3/uur aangeboord en gezorgd voor 194 huisaansluitingen. Dit project wordt in…

 • Training ‘Introductie Hydraulische Graafmachine’ voor gedetineerden

  Gedetineerden kunnen na hun invrijheidstelling moeilijk aan een baan komen en vervallen daardoor soms weer in de criminaliteit. De reden hiervoor is de lage scholing of omdat er geen of onvoldoende werkgelegenheid is. In de goud – en productiesector kan deze groep wel aan bod komen,  maar ze worden dan meestal niet aangenomen, vanwege het…

 • Training Introductie Hydraulische Graafmachine voor gedetineerden

  Gedetineerden kunnen na hun invrijheidstelling moeilijk aan een baan komen en soms weer vervallen in de criminaliteit. De reden hiervoor is de lage scholing of omdat er geen of onvoldoende werkgelegenheid is. In de goud – en productiesector kan deze groep wel aan bod komen, maar worden zij meestal niet aangenomen, vanwege het ontbreken van…

 • Laatste bestratingproject DLGP2 gaat van start in Para

  Het laatste bestratingproject  voor het district Para vanuit het Decentralization & Local Government Strengthening Program 2 (DLGP2) wordt uitgevoerd . “Drie straten in het oosten van Para worden betegeld, 1.300 meters aan lozingen worden opgehaald en 2.000 meters aan berm worden geprofileerd”, belooft Martin Blenman, Taskmanager Civieltechnische Werken. De onthulling van het projectbord heeft plaatsgehad…

 • Dc Wanica pakt wateroverlast ressort Domburg aan

  De klepdeksel van de duikers die zijn geplaatst op de hoek van de Sir Winston Churchillweg en La Rencontre  1ste straat zijn geruime tijd kapot. Het liep in de week 30 april t/m 4 mei helemaal mis. Als gevolg van de hoge waterstand in de Surinamerivier en de kapotte klepdeksels liepen zeker 40 huishoudens onder…

 • Taskforce Onderwijs-voorzitter Eddie Jozefzoon: ‘Staatsbesluit zal klassendeler omlaag brengen’

  Voor het aanstaande schooljaar zullen er 239 klassen worden bijgebouwd. De fysieke uitbreiding is noodzakelijk voor een vlotte uitvoering van het nieuwe onderwijsconcept voor de klasgrootte. Bij de start van het nieuwe schooljaar 2012/2013 zal het aantal leerlingen per klas in de eerste leerjaren van de glo, voj en vos, worden teruggebracht. Er zijn extra…

 • Rehabilitatie jongensopvangcentrum Koela

  Het jongensopvangcentrum Koela vangt moeilijk opvoedbare jongens en jongens met gedragsproblemen op. De leeftijdsklasse van de jongens ligt tussen 6 en 18 jaar. Het tehuis valt onder het onderdirectoraat Categoriaal Maatschappelijk Werk van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Door jarenlange verwaarlozing van het centrum qua onderhoud is het gebouw zodanig vervallen dat het…

 • Rehabilitatie jongensopvangcentrum “Koela”

  Het jongensopvangcentrum “Koela” is een centrum dat moeilijk opvoedbare jongens en jongens met gedragsproblemen opvangt. De leeftijdsklasse van de jongens ligt tussen 6 en 18 jaar. Het tehuis valt onder het Onderdirectoraat Katechoriaal Maatschappelijk Werk van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Door jarenlange verwaarlozing qua onderhoud is het centrum zodanig vervallen dat het…

 • Dc Rawien Jiawan: ‘SRD 5 grafkosten is sterk achterhaald’

  Districtscommissaris (dc) Rawien Jiawan van Wanica vindt dat de SRD 5 die per begrafenis op een openbare begraafplaats in de staatskas gestort wordt, sterk achterhaald. ‘Dit bedrag stamt uit de tijd van mijn grootouders. We gaan het tarief per graf moeten optrekken naar een billijk en redelijk gangbaar bedrag’, zei Jiawan zondag bij de opening…

 • Ruim vijftig miljoen dollar voor Surinaams onderwijs

  PARAMARIBO, 8 mei – De regering gaat ruim vijftig miljoen dollar extra investeren in onderwijs. Dit zegt Eddy Jozefzoon, hoofd van de presidentiële werkgroep Voorbereiding Onderwijsinnovatie. Het moet een versnelde verbetering worden onder leiding van de nieuwe minister, Shirley Sitaldin. Er komen meer lesruimten, praktijklokalen voor het technisch onderwijs en lesmateriaal. Dit moet de eerste…

 • Ook media-stress bij Surinaamse jongeren

  PARAMARIBO- Ook de Surinaamse  jeugd heeft last van stress dankzij de social media. Desgevraagd zegt dokter Robbert Roemer die verbonden is aan de  Constantin Foundation, dat deze problematiek steeds grotere vormen begint aan te nemen. Recent onderzoek van de Nederlandse Nationale Academie voor Media & Maatschappij heeft aangewezen dan jongeren tussen de 13 en 18…

 • Surinaamse ambassadeur in India biedt geloofsbrieven aan

  PARAMARIBO – De nieuwe Surinaamse ambassadeur in India, Aashna Kanhai, heeft haar geloofsbrieven aangeboden aan de Indiase president Pratibha Devisingh-Patil in de Rashtrapatie Bhawan. Opmerkelijk is dat ze haar toespraak in het Hindi heeft gehouden. De Surinaamse ambassadrice benadrukte onder meer dat ons staatshoofd, president Desi Bouterse, benadrukt heeft dat ons land goede economische en…

 • De Nieuwe Leerkracht

  Onderwijsminister Raymond Sapoen in een gezellig onderhoud met leerkrachten in TBL Cinemas. Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling organiseert een tweedaagse informatiebeurs in het kader van het project De Nieuwe Leerkracht. Aspirant leerkra…