Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Training Introductie Hydraulische Graafmachine voor gedetineerden

Training Introductie Hydraulische Graafmachine voor gedetineerden

Gedetineerden kunnen na hun invrijheidstelling moeilijk aan een baan komen en soms weer vervallen in de criminaliteit. De reden hiervoor is de lage scholing of omdat er geen of onvoldoende werkgelegenheid is. In de goud – en productiesector kan deze groep wel aan bod komen, maar worden zij meestal niet aangenomen, vanwege het ontbreken van de nodige kennis en opleiding.

Dit is voor de afdeling Delinquentenzorg (DZ) van het ministerie van Justitie en Politie het voornaamste doel geweest om de training: “Introductie Hydraulische Graafmachine” in samenwerking met N.V Surmac te laten verzorgen. Na deze training hebben ze een certificaat dat internationaal erkend is en waarmee ze een baan kunnen vinden in de goud – en/ of mijnbouwsector.

Over de 4 gevangenissen die er zijn, zijn er in totaal 14 Penitentiaire Ambtenaren (PA’s) die de train de trainer cursus hebben gevolgd. Vervolgens zullen er 32 gedetineerden (8 uit elke gevangenis) getraind worden. De overige gedetineerden zullen naar gelang er behoefte is door de PA’s getraind worden.

Vandaag is er een aanvang gemaakt met de strafinrichting Santo Boma, waar er 8 jongemannen die dicht bij hun vrijlating zitten, zijn getraind. Deze training duurt 2 dagen. Na afloop van de training hebben de deelnemers inzicht gekregen in machine introductie, veiligheidsvoorschriften en pre/post operationele procedures, het belang van goed onderhoud en veilige werking en het uitvoeren van pre/post shift controles en dagelijks onderhoud op de machine. De training wordt als deel van een communityproject kosteloos door Surmac verzorgd.