Live nieuws en radio streams uit Suriname!

Tag: onafhankelijk

  • Knuppel in het kippenhok

    INGEZONDEN Een knuppel in een onrustig kippenhok. Zo mag u gerust het besluit van het Constitutioneel Hof (CH) van augustus 2022 op de rechtsvraag over de strijdigheid van de Kiesregeling noemen. Het systeem moet op de schop en wel vóór de verkiezingen van 2025. Het is een juridisch besluit, maar één met zeer grote politieke…

  • Geschenk Suriname

    INGEZONDEN Na maanden overwinteren in Suriname een weerwoord op uitspraken van de heer Armand Zunder. In Suriname bemerk je verschillende reacties op het verleden. Velen zijn in Suriname heel dankbaar voor de periode ná afschaffing van de slavernij tot 1975. Niemand wil terug naar Afrika, waar nog altijd slaven zijn zoals in meerdere delen in…

  • Problemen zien aankomen

    REGEREN IS VOORUITZIEN. Een goed beleid heeft meer dan alleen aandacht voor het heden. Daarom is het begrip ‘veranderde beleidsinzichten’ een dooddoener want een overheid die om de vijf jaren en tussen die vijf jaren door van beleid verandert krijgt niets gedaan. In veel landen zien we dat regeringen vallen, dat regeringsformaties soms lang duren,…