Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Assembleeleden willen duidelijkheid over mogelijke vestiging Mennonieten

Assembleeleden willen duidelijkheid over mogelijke vestiging Mennonieten

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — Verschillende assembleeleden hebben de regering dinsdag om duidelijkheid gevraagd over mediaberichten dat een groep doopsgezinden, ook bekend als Mennonieten, zich in Suriname zouden willen vestigen.

Daartoe zouden reeds verregaande besprekingen zijn gevoerd met de regering. Volgens de internationale mediaberichten zou de groep reeds een groot areaal in het binnenland hebben bemachtigd.

“Volgens Edwards is de mogelijke komst van de doopsgezinden een zeer ernstige zaak en heeft zij de indruk dat de regering bezig is de inheemsen te provoceren”

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien beet de spits af en riep de regering op om duidelijkheid aan het parlement te verschaffen wat er aan de hand is. Rabin Parmessar van de NDP-fractie voerde aan te hebben vernomen dat de Mennonieten al een enorm groot gebied bij Apoera in West-Suriname hebben gekocht om een nederzetting te stichten.

Domeingrond

Hij wilde weten of het in deze om domeingrond gaat. Parmessar wees erop dat volgens de grondwet vervreemding van het Surinaams grondgebied niet is toegestaan. Zijn fractiegenoot Iona Edwards deed er een schepje bovenop. Ze merkte op dat terwijl het parlement zich nu buigt over het in orde maken van de grondenrechten van inheemsen en tribale volken “de hyena’s” niet van de leefgebieden van de inheemsen kunnen afblijven.

Ze voerde aan dat recentelijk een groep buitenlanders bij Apoera vertoefde om landbouwgronden te prospecten. De plaatselijke bevolking had daartoe niet ingestemd. Uit de mediaberichten blijkt volgens haar dat 90.000 hectare door Mennonieten is gekocht. Ze wilde van de regering weten of het hier om gebieden bij Apoera gaat.

Edwards merkte verder op dat uit bepaalde informatie naar voren komt dat Mennonieten in andere landen zich schuldig maakten aan verkrachting. Ook bedrijven ze landbouw op grote schaal wat gepaard gaat met kaalkap van het bos.

Volgens Edwards is de mogelijke komst van de doopsgezinden een zeer ernstige zaak en heeft zij de indruk dat de regering bezig is de inheemsen te provoceren. “Met het polariserende beleid zijn er genoeg spanningen in het land. Nu wil men ook fanatieke groepen laten halen”, aldus de NDP’er.

Migratiebeleid

Volgens NPS-assembleelid Patricia Etnel is het migratiebeleid van de regering onduidelijk. Er is geen transparantie over welke groepen buitenlanders in het land worden toegelaten en waarvoor.

Evenals Parmessar wees coalitielid Evert Karto (ABOP/PL) ten aanzien van het beheer van domeingrond op de grondwet en vroeg hij wat de regering beoogt met de komst van de Mennonieten. Voor hem is het onacceptabel dat de regering toestemming geeft dat Mennonieten een nederzetting in Suriname komen stichten. “Ik vraag de regering hoe en waarom die beslissing.” “Wie is er allemaal geconsulteerd en wie heeft geld ontvangen?” stelde de politicus.

Karto wil weten of de regering grondig onderzoek heeft gedaan naar wie de mensen zijn die naar Suriname willen komen en wat hun achtergrond is. Hij verwees evenals Edwards naar misdrijven zoals verkrachting waar ze zich in andere landen schuldig aan zouden hebben gemaakt.

“In andere landen hebben ze zich schuldig gemaakt aan verkrachtingen en andere zaken. We moeten onze mensen niet blootstelen aan gevaar. Gaan we dit toestaan?” stelde het coalitielid.