Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Val Nederlandse parlement verandert het standpunt Amestiewet niet

Val Nederlandse parlement verandert het standpunt Amestiewet niet

Nederlands kabinet amnestiewet suriname

DEN HAAG – Ondanks de val van het Nederlandse kabinet, hoeft Suriname niet op nieuw beleid vanuit het Europese land te wachten met betrekking tot lobby tegen de Amnestiewet. Stappen die nationaal en internationaal al zijn ondernomen tegen Suriname blijven van kracht, ook bij een demissionair of nieuw aan te treden kabinet.

Tweede Kamerleden Kathleen Ferrier (CDA) en Harry van Bommel (SP) wijzen in afzonderlijke gesprekken naar de kamerbrede ondersteuning die minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken hierover geniet.
Geert Wilders geeft toelichting op de afgebroken tussenformatie.-.

“Het beleid van het kabinet Rutte/Verhagen ten aanzien van Suriname en de aangenomen Amnestiewet, wordt door alle politieke partijen in de Tweede Kamer ondersteund”, benadrukt Ferrier tegenover dWT.Zaterdag heeft gedoogpartner PVV van Geert Wilders zich teruggetrokken uit de Catshuis onderhandelingen, waardoor het kabinet zijn ‘meerderheid’ in de Tweede Kamer kwijt is. Vervroegde verkiezingen liggen nu het meest voor de hand. Die moeten in september of oktober worden gehouden. Premier Mark Rutte geeft vandaag meer duidelijkheid hierover. Van Bommel, wiens SP enorm is gegroeid in de peilingen, zegt dat ook bij een kabinetscrisis het buitenlandbeleid onverkort plaatsvindt. “De Nederlandse pogingen om de EU, OAS en anderen in te schakelen en een uitspraak te laten doen over de Amnestiewet, gaat gewoon door”, zegt hij.

Maatregelen blijven

Ferrier en Van Bommel die beide lid zijn van de commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer, vinden niet dat met de ontwikkelingen in het Neder- landse kabinet Bouterse de lachende derde is. Beiden benadrukken dat de maatregelen onverkort van kracht blijven en ook de internationale lobby blijft voortgang hebben. Premier Rutte heeft voor vandaag een spoedministerraadsvergadering uitgeschreven. Vandaag wordt in Brussel ook de Raad van Buitenlandse Zaken (de vergadering van Buza-ministers van de Europese Unie) gehouden. Rosenthal heeft vorige week tijdens het Suriname-debat aangegeven Suriname en de aangenomen Amnestiewet expliciet als agendapunt te zullen laten opbrengen op deze meeting. De bewindsman merkte ook op dat voor veel EU-landen Suriname een ver-van-mijn-bedshow is.

Positie niet verzwakt

Van Bommel, van wie verwacht wordt dat hij bij een eventuele deelname van SP in een nieuw kabinet de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken wordt, verwacht dat Rosenthal de EU ministeriële vergadering normaal zal bezoeken. “En mocht de minister niet persoonlijk naar die vergadering gaan, dan zijn er genoeg manieren om de zaken toch daar te laten aankaarten”, reageert Ferrier verder. Ze heeft Rosenthal tijdens het Surina- me-debat gevraagd samen met andere landen een verklaring uit te geven waarin de rechters van de krijgsraad internationale steun toegezegd wordt. Van Bommel vindt verder ook niet dat door de val van de Nederlandse regering de positie van Nederland in de lobby tegen de Amnestiewet, verzwakt wordt. “Je kan een demissionaire regering hebben, maar internationaal legt die positie niet zoveel gewicht in de schaal.” Ferrier: “De ontwikkelingen met betrekking tot het Nederlandse kabinet doorkruisen het beleid ten aanzien van Suriname niet.”.-.

Val Nederlandse parlement verandert het standpunt Amestiewet niet