Live nieuws en radio streams uit Suriname!

Tag: Binnenlandse

 • President ontvangt ‘De tragiek van de Binnenlandse Oorlog’ van Pater Toon

  Pater Antonius “Toon” te Dorsthorst heeft zijn boekwerk, genaamd ‘De tragiek van de Binnenlandse Oorlog Suriname 1986 tot 1992’, overhandigd aan president Chandrikapersad Santokhi. Volgens de pater hebben velen opgemerkt dat hij zoveel heeft meegemaakt…

 • Gepensioneerden en jubilarissen Binnenlandse Zaken krijgen gratificatie

  Gepensioneerden en jubilarissen van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) krijgen een eenmalige gratificatie over de periode 2015 tot en met 2019. Het gaat om een gratificatie in de plaats van de huldiging. Vanwege de Covid-19-situatie kan het m…

 • Vrouwen in het binnenland worden getraind in mondkapjes maken

  Vrouwen in het binnenland leren mondkapjes maken. Dit is mogelijk gemaakt door The Back Lot die geld heeft gekregen van de Alcoa Foundation en het SU4SU Covid-19 Support Fund. De vrouwen uit zeven dorpen leren naast het maken van de mondkapjes ook hoe …

 • 19 september 2012: tweede nationale vrije Marrondag

  Enkele weken geleden benoemde de heer Soewarto Moestadja, minister van Binnenlandse Zaken, een commissie, die het om maar zo te zeggen, ordening in de wirwar van nationale vrije dagen moet brengen. Op zichzelf een heel lofwaardig streven, omdat het einde van een door een zeker opportunisme met kwistige hand vrije dagen rondstrooien nog lang niet…

 • Van Dijk-Silos: Amnestie, garantie voor sociaal-maatschappelijke rust

  PARAMARIBO – Volgens Mr. Dr. Jennifer van Dijk-Silos is amnestie altijd bedoeld om de sociaal-maatschappelijke rust binnen een gemeenschap te garanderen. Zij was zondagavond te beluisteren in het tv-programma INFO Act van de regering. De rechtsgeleerde haalde aan dat de gebeurtenissen van december 1982 niet gerangschikt kunnen worden onder misdrijf tegen de menselijkheid. Misdrijven tegen…

 • Defensie heeft ruim aantal potentiële dienstplichtigen

  PARAMARIBO – De minister van Defensie heeft een ruim aantal potentiële dienstplichtigen die hij kan oproepen.Dit kan geconcludeerd worden op basis van het rapport dat Anton Paal (CBB-consultant) en Martin Kromodimedjo, diensthoofd op CBB, de afgelopen week hebben aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken. Er zijn ruim 8000 personen die dit jaar de leeftijd…

 • Kustwacht voor bescherming visgronden

  PARAMARIBO – Volgens René Lieveld, onderdirecteur van de afdeling Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), is de visserijsector zeer belangrijk voor de gemeenschap. Behalve het economische – en financiële belang voor de staat is deze sector belangrijk voor de eiwitvoorziening. Vis eten is gezond en gelukkig eten velen van de bevolking…

 • Moestadja wil geen polemiek over FISO

  PARAMARIBO –Minister van Binnenlandse Zaken (BIZA), Suwarto Moestadja, zegt dat hij geen polemiek wil over het FISO. CLO-voorzitter Ronald Hooghart zei de vorige week dat het FISO overboord gegooid moet worden. Hij wordt hierin ondersteund door zijn minister Michael Miskin, die nu de bewindsman op Arbeid en Technologische Ontwikkeling is. Moestadja zegt geen verandering te…

 • Moestadja wacht op aanbevelingen commissie Nationale Vrije Dagen

  PARAMAIBO – Minister Soewartoe Moestadja van Binnenlandse Zaken zegt dat hij het advies en de aanbevelingen van de Commissie Vrije Dagen afwacht voordat hij commentaar kan leveren. De commissie heeft haar rapport klaar en zal deze aan de minister ter hand stellen. GFC Nieuws heeft van leden van de commissie begrepen, dat geen enkele organisatie…

 • Bevolkingsgrootte: 534.000 inwoners

  PARAMARIBO – De Surinaamse populatie bestaat nu uit 534.000 zielen. Volgens consultant Anton Paal van het Centraal Bureau Burgerzaken (CBB) telt de gemeenschap 498 duizend Surinamers en 36.000 buitenlanders. De bevolking groeit jaarlijks met 1 procent. Het rapport hierover is aan minister Soewarto Mustadja van Binnenlandse Zaken overhandigd. In augustus zal het Bureau voor de…

 • Surinamers houden vrije dagen tegen het licht

  PARAMARIBO, 15 mei – De vijftien nationale vrije dagen moeten blijven. Dit concluderen deelnemers aan een seminar van de overheid over meer of minder vrije dagen. Weliswaar zijn er meerdere sociale en culturele groepen die een ‘eigen dag’ willen. Als die ook worden verschaft, moet dat maar erbij komen. Want, de groepen die al een…

 • Stap naar IPU dom en naïef volgens DNA lid Ramnandanlal

  PARAMARIBO – Coalitieparlementariër Henk Ramnandanlal vindt de stap, “dom en naïef, van de oppositionele Nieuw Front (NF) fractie in het parlement om de amnestiekwestie aan de orde te stellen bij de Inter Parlementaire Unie (IPU). Hij baseert zijn mening op zijn inzicht dat de IPU het principe hanteert om zich niet in te mengen in…

 • Surinaamse kunstenaar Marcel Pinas exposeert op de Biënnale van Havana

  De 11e Havana Biënnale staat voor de deur en voor het eerst is een lokale Surinaamse kunstenaar door de curatoren geselecteerd voor participatie in dit bekende kunstevenement. De Surinaamse kunstenaar Marcel Pinas is uitgenodigd om te exposeren op de Biënnale en is momenteel op Cuba om te werken aan de opbouw en presentatie van zijn…