Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Surinamers houden vrije dagen tegen het licht

Surinamers houden vrije dagen tegen het licht

PARAMARIBO, 15 mei – De vijftien nationale vrije dagen moeten blijven. Dit concluderen deelnemers aan een seminar van de overheid over meer of minder vrije dagen. Weliswaar zijn er meerdere sociale en culturele groepen die een ‘eigen dag’ willen. Als die ook worden verschaft, moet dat maar erbij komen. Want, de groepen die al een dag hebben of meer, willen niets afstaan.

Ook al komen Tweede Pasen (de dag na Pasen) en Tweede Kerst (de dag na Kerst) misschien een beetje overdadig over, ze zijn een ‘verworvenheid’. Zo is het ook beargumenteerd tijdens de discussies waar het ministerie van Binnenlandse Zaken, Biza, de regie over voerde. Het ministerie overlegt met ‘belangengroepen’ hoe tot een redelijke staat te komen. De klacht van vooral het bedrijfsleven is dat er al zoveel vrije dagen zijn. Die kosten nogal wat.

Volgens financieel deskundige Haroen Karamat komt het op miljoenen neer per jaar. Het zou allemaal veel minder zijn als gesnoeid werd tot pakweg vijf dagen. Maar voor de religieuzen en culturele groepen is dat bij voorbaat uitgesloten. Integendeel, er moeten enkele bij. Zoals het Chinese Nieuwjaar en het Nieuwjaar van de Javanisten. Rastafarians willen geen nationale dag, maar wel vrij van de baas als ze ergens werken. Biza gaat de uitkomst van het seminar bestuderen.


Posted

in

by