Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Strafproces decembermoorden opgeschort

Strafproces decembermoorden opgeschort

Het strafproces inzake de decemebermoorden is opgeschort. De zitting begon om 8.30. Om 9.50 werd bekend dat de rechter de zaak opschort heeft tot er duidelijkheid is of de amnestiewet in strijd is met de Surinaamse grondwet. De zaak gaat dus door en wordt niet beëindigd.

Lees hieronder het live verslag van RNW:

09:50 Tanja Fraai: Er is een persconferentie gaande…

09:48
Comment From Mauke
En wie heeft een vinger in de pap vwb het oprichten vh Constitutionele Hof?? De hoofdverdachte??
09:47
Tanja Fraai: Onzekerheid over interpretatie uitspraken Suriname. Op redactie in Hilversum werken we hard aan analyse.
09:45
Tanja Fraai: ANP meldt: Krijgsraad heeft besloten dat het strafproces over decmoorden opgeschort moet worden. Schorsing duurt tot er duidelijkheid is of amnestiewet in strijd is met grondwet.

09:43
Comment From Colger
Hoe kan de auditeur militair zeggen of de amnestiewet strijdig is met artikel 131 als eerder de krijgsraad aangaf zelf de wet te toetsen? Of je toetst of je doet het niet. Als de auditeur militair van meet af aan van mening was dat dit wel het geval was dan had hij dat zelf aangedragen en niet gevraagd om een niet bestaand orgaan om dit te toetsen. Dit wordt een kip ei verhaal zo te zien.

09:43
Comment From DVZ
Dit lijkt op een stap in de goede richting.

09:41
Comment From Jay
Zal het uiteindelijk uitstel -> afstel worden ???? Ik hoop het niet maar alles is mogelijk in SU.
09:41
Comment From Anand Biharie
De zaak is processueeel door de rechter aangepakt. De contouren van de rechterlijke overwegingen om tot een finale beslissing na uitbrenging strafeis door auditair militair te komen zijn bekend. Er komt op termijn een veroordeling. De auditair militair zal eerst een beroepschrift indienen. Daar na zal de rechter hierop een beslissing nemen. Vervolgens zal de auditaur militair met een strafeis moeten komen. Het gaat nog een paar maanden duren. Lex Dura Sed Lex, vrij vertaald, de wet is hard maar het is de wet

09:40
Tanja Fraai: Jeroen Wollaars (NOS):
De bal ligt nu bij het OM die moet antwoord geven op de vraag of amnestiewet in strijd is met art 131-lid 3

09:38
Comment From Santosh
Lees ook Starnieuws artikel: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/10746

09:37
Tanja Fraai: Er is veel verwarring in Suriname over interpretatie van wat er gezegd wordt.

09:37
Comment From Colger
Hoe kan de bal weer bij de auditeur militair liggen Tanja? Wat zou die volgens de rechtbank nog moeten doen?

09:36
Comment From Betje
Werk aan de winkel voor Bouva cs om een nieuwe wet aan te nemen
09:36
Tanja Fraai: Pieter Van Maele: Openbaar Ministerie moet nu dus binnen nog te bepalen termijn met argumenten komen of amnestiewet moet toegepast worden of niet

09:35
Comment From DVZ
Op de lange baan gooien kan een tactiek zijn.

09:34
Comment From Jay
Ik word er gek van dat ze het iedere keer weer op de lange baan gooien. Met dit tempo komen ze nooit klaar.

09:34
Comment From Colger
@ Tanja, een formele beslissing is nog geen uitspraak en zeker niet een veroordeling. Ik zei eerder juich niet te vroeg, want ondanks de conclusie van de rechter dat elke inmenging in een lopende strafzaak verboden is, wil dat geenszins zeggen dat de rechter tot een veroordeling zal overgaan. Anderzijds kan je stellen dat als de auditeur militair overtuigd was van een sterke zaak, hij niet op schorsing zou aandringen.

09:33
Tanja Fraai: Pieter Van Maele: Hele opbouw van rechter leek alsof ze de amnestiewet naast zich neer zou leggen, niet dus. Bal ligt nu weer bij auditeur-militair

09:32
Comment From Betje
Maw: DDB heeft weer 14 dagen om iets uit zn hoge hoed te toveren?

09:32
Tanja Fraai: Verwarring nog geen definitieve uitspraak…

09:31
Comment From rowaldo
Is er een uitspraak

09:31
Tanja Fraai: Pieter Van Maele: Heel verwarrende en juridisch-technische beslissing in Suriname dus, even te rade gaan wat dit allemaal betekent

09:30
Tanja Fraai: weer geen eindbeslissing in suriname dus. verdachten hebben 14 dagen tijd om beroep aan te tekenen (pieter van maele)

09:29
Comment From GJC
Maar toch wel van buiten de rechtzaal uit o.b.v. wat zich daarbinnen afspeelt? Ben i.i.g. dolblij dat dit er nog is!

09:28
Comment From Betje
Klopt Tanja, ik heb Apinti aanstaan, die kondigde aan live te gaan maar in plaats daarvan heb ik nu al 4x “Hier volgt een advertentie van het kabinet van de president….” gehoord!

09:28
Tanja Fraai: Formele beslissing binnen 14 dagen.

09:27
Tanja Fraai: Er komt een schorsing aan zo…

09:26
Tanja Fraai: Radio kan geen live verslag doen want doen toegelaten in de rechtszaal.

09:25
Comment From GJC
Waar is de surinaamse pers op dit moment? Zo’n historisch moment en niet 1 van de grote radiostations doet nog live verslag

09:25
Tanja Fraai: nee er kan niet meegeluisterd of meegekeken worden.
lees mee.

09:22
Tanja Fraai: Voor alle duidelijkheid; ik volg vanuit Hilversum onze collega’s journalisten in Suriname. Keep u posted.

09:20
Comment From Betje
Daar zat ik ook aan te denken, Anand Bihari

09:20
Comment From SMV
Zal de democratie toch zegevieren?

09:19
Tanja Fraai: pieter van maele: rechter concludeert: Elke inmenging in lopende rechtszaken is VERBODEN

09:18
Tanja Fraai: nee geen beelden vanuit zitting.

09:18
Comment From Patrick
Worden er beelden uitgezonden

09:18
Comment From Anand Biharie
Van belang is de komende intimidatie te weerstaan omdat de rechter zal besluiten dat het recht zijn volledige beloop moet hebben. Er is sprake van een nutteloze amnestiewet!

09:18
Comment From Patrick
Goedzo

09:18
Comment From Sai
Suriname kan zonder bouterse zeker niet vooruit ofzo

09:16
Comment From Saskia
dat is goed nieuws bharat…

09:16
Comment From RoyC
Doorgaan betekent een halt aan de huidige vooruitgang en ontwikkeling in Suriname

09:15
Comment From bharat
de krijgsraad heeft haar oordeel gegeven.amnestiewet is in strijd met internationale wetten waar suriname deel uitmaakt. Champagne mag ontkrukt worden. ik ben zeer gelukkig

09:15
Comment From Colger
Als de krijgsraad niet meegaat met het OM dan moeten ze het OM niet ontvankelijk verklaren lijkt mij.

09:15
Comment From Randall
Het ziet er goed uit maar de “wedstrijd” is pas afgelopen als de scheidsrechter heeft afgefloten

09:15
Tanja Fraai: krijgsraad toetst nu amnestiewet aan hoofdstuk 5 van de Surinaamse grondwet. Gaat over mensenrechten (zegt pieter van maele)

09:14
Comment From Jay
Ik hoop dat ze hun rug recht houden en doorgaan met het proces.

09:13
Comment From Betje
en ik zit te trillen van kou/angst

09:12
Comment From Colger
Niet te vroeg juichen. Wacht maar tot het einde

09:12
Tanja Fraai: Bronnen zeggen dat het bloedheet is in de rechtszaal.

09:11
Tanja Fraai: Wij baseren ons op meerdere journalisten in de rechtszaal onder wie Pieter Van Maele.

09:10
Tanja Fraai: krijgsraadd concludeert nu ook dat amnestiewet in strijd is met american convention on human rights.. heel spannend hier, doodstil in zaal

09:10
Comment From bharat
kun je iets schrijven over het gelaatsuitdrukkingen van de advocaten van de verdachten?

09:08
Tanja Fraai: We zoeken uit wie van de verdachten aanwezig is.

09:08
Comment From Betje
@Usha: ik weet dat Ruben R aanwezig is

09:07
Comment From Usha
Tanja, wie van de verdachten is wel aanwezig?

09:06
Tanja Fraai: Rechter las American Convention Human Rights voor en concludeert droog: dit verdrag heeft suriname geratificeerd.

09:05
Tanja Fraai: hoog gehalte van de ambassades aanwezig bij de zitting. amerikaanse ambassadeur franse

09:03
Comment From Anand Biharie
Hallo Tanja, let op de te verwachten overwegingen/motiveringen van de rechters: amnestiewet mist toepassing ogv strijdigheid met Grondwet en Internationale Verdragen

09:01
Tanja Fraai: Super spannend in de rechtszaal.

09:01
Comment From bharat
gaat de goede kant op, mooie statement van krijgsraad

09:00
Comment From Anand Biharie
Auditeur Militair is geïntimideerd door de Procureur Generaal, die vervolgens opdrachten krijgt van D.D.B. Dat is hoogstwaarschijnlijk het geval en is enige mogelijke logische verklaring vor het gedrag van de Auditeur Militair.

09:00
Tanja Fraai: KRIJGSRAAD GAAT NIET MEE MET STANDPUNT AUDITEUR MILITAIR….

08:59
Tanja Fraai: Krijgsraad zegt: parlement is verplicht inmenging rechterlijke macht te accepteren. Want wij kunnen wetten toetsen.

08:58
Comment From Betje
grgrgr

08:58
Tanja Fraai: De krijgsraad hoeft hier NIET mee akkoord te gaan.

08:57
Tanja Fraai: Auditeur militair blijft erbij: het proces voor onbepaalde tijd SCHORSEN. tot er een constitutioneel hof is.

08:55
Comment From Randall
Hoop een positieve uitspraak

08:54
Tanja Fraai: Krijgsraad leest nu standpunten auditeur militair voor.

08:53
Comment From RyanM
Vanuit London, met trillende handen volg ik de blog…

08:52
Comment From Sai
Hebben ze het al getoetst of zijn ze dat hierna van plan te gaan doen?

08:51
Tanja Fraai: Krijgsraad leest lange lijst grondwetsartikelen voor…

08:48
Tanja Fraai: Spanning om te snijden in de rechtszaal.

08:48
Tanja Fraai: Krijgsraad stuurt er op aan om ZELF amnestiewet te gaan toetsen.

08:47
Tanja Fraai: Krijgsraad houdt lang betoog, nu bezig.

08:45
Tanja Fraai: Ja de zitting is begonnen. We werken aan het blog.
08:32
Tanja Fraai: We zijn even wat technische problemen aan het oplossen. Blog volgt asap.
08:23
Comment From RoyC
Ik wacht ook met groot ongeduld; Is belangrijk voor de verdere toekomst van Suriname
08:22
Tanja Fraai: Onze live blog begint over tien minuten. Correspondent Harmen Boerboom doet verslag vanuit de rechtszaal.