Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Muntslag-Essed overhandigt Bee conceptwet Kiesregeling

Muntslag-Essed overhandigt Bee conceptwet Kiesregeling

PARAMARIBO — “In dit concept is opgenomen dat elk district automatisch één zetel vertegenwoordigt; dat rechtvaardigt ook Coronie. De andere 41 zetels worden dan berekend op basis van het stelsel van evenredigheid per district”, lichtte Serena Muntslag-Essed toe. De jurist heeft donderdag de ‘conceptwet’ voor de nieuwe kiesregeling aangeboden aan Marinus Bee, voorzitter van De Nationale Assemblee.

Ze zei dat uit gesprekken met politieke partijen is gebleken dat er een waarborg moet zijn, zodat – mocht er over enkele jaren sprake zijn van verschuiving – de zetels nog steeds voldoen aan het gelijkheidsbeginsel. Ook is er vraag naar een onafhankelijk orgaan om de zetels te ijken. De verkiezingsautoriteit zou daarin kunnen voorzien en ook als taken meekrijgen de verkiezingen organiseren en de definitieve verkiezingslijsten beheren en vaststellen.

“Zolang de leden het initiatief nemen om het in te dienen, komt het op de agenda van het parlement”

DNA-voorzitter Marinus Bee

Bee beloofde het parlement, maar ook de regering deelgenoot te maken van de conceptwet. Hij sprak zijn erkentelijkheid uit aan Muntslag-Essed en haar team. Volgens de DNA-voorzitter staat als een paal boven water dat de huidige kiesregeling moet worden gewijzigd. Echter, hij schoof de verantwoordelijk naar de leden. “Zolang zij het initiatief nemen om het in te dienen, komt het op de agenda van het parlement”, beloofde Bee.

Begin augustus 2022 heeft het Constitutioneel Hof bepaald dat de Surinaamse kiesregeling in strijd is met de Grondwet en internationale verdragen, omdat daarin niet het principe van ‘één persoon, één stem’ tot uiting komt. Het was Muntslag-Essed geweest die met succes een verzoekschrift had ingediend bij het Constitutioneel Hof om de Kiesregeling onverbindend te verklaren.