Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » “Krijgsraad moet amnestiewet toepassen”

“Krijgsraad moet amnestiewet toepassen”

PARAMARIBO, 9 mei – De krijgsraad ontkomt er niet aan de amnestiewet te respecteren en te gehoorzamen. Dit zegt mr. Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van de commissie die een Constitutioneel Hoof moet voorbereiden. De krijgsraad en daarmee het Hof van Justitie staat voor een voldongen feit sinds de invoering van de amnestiewet. “Het is heel moeilijk voor het Hof”, aldus Van Dijk-Silos.

In principe is afwijzing van de wet geen optie. Toch is dit het wat tegenstanders verwachten. Maar regering noch rechterlijke macht is bevoegd wetten naast zich neer te leggen. “Als het Hof voorbijgaat aan deze wet, ontstaat er een rechtsstatelijke crisis. Ze gaat het moeten toepassen”, zegt Van Dijk-Silos tegenover de Ware Tijd. Dat zou er op neer komen dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk wordt verklaard. Het is ook wat de advocaten van de verdachten van de Decembermoorden eisen.

Volgens Van Dijk-Silos is er dus geen andere mogelijkheid dan het strafproces te beëindigen. De rechter zou niet bevoegd zijn de wet te toetsen. Sommige advocaten vinden dat de rechter wel die bevoegdheid heeft. Zeker in het geval van de decembermoorden, die gerekend kunnen worden tot misdaden tegen de menselijkheid. Van Dijk-Silos vindt niet dat er sprake is van het laatste. “Het moet gaan om grootschalige moorden die structureel van aard zijn, zoals in Rwanda.”