Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Krijgsraad genoodzaakt tot opschorting 8 december strafproces

Krijgsraad genoodzaakt tot opschorting 8 december strafproces

PARAMARIBO – Het 8 december strafproces is geschorst totdat een besluit is genomen over de inmenging in het strafproces door het Constitutioneel Hof. De president van de krijgsraad Cynthia Valstein-Montnor is van oordeel dat de krijgsraad niet bevoegd is om een eindbeslissing te nemen over de amnestiewet 1889/1992/2012. Volgens de grondwet mag de rechtbank de amnestiewet wel toetsen, zegt rechter Valstein en verwijst naar de artikelen 144, 106 en 137 van de Surinaamse grondwet.

Valstein komt tot de conclusie dat de nationale wet strijdig is met de internationale verdragen op dit stuk die ook gelden voor ons land. De krijgsraad is het oneens met het betoog van auditeur militair Roy Elgin dat de krijgsraad niet bevoegd zou zijn de wetten te toetsen aan de internationale wetgeving.

Volgens de rechtbank is haar toetsingsbevoegdheid vastgelegd in de grondwet.Artikel 69 van de grondwet , aldus de magistraat, dat iedereen zich moet houden aan de grondwet en dus ook de Nationale Assemblee. De rechtbank toetste de amnestiewet 1889/1992/2012 aan het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens dat, volgens haar, deel uit maakt van de Surinaamse rechtsorde. Krijgsraad president Cynthia Valstein-Montnor is van oordeel dat deze wet strijdig is met internationale verdragen die gelden voor Suriname.

Het Constitutioneel Hof alleen is, volgens de rechter, bevoegd om hierover een eind oordeel uit te spreken. Auditeur militair Roy Elgin moet in reactie op de bevindingen van de Krijgsraad nog aan het woord komen.