Het jongensopvangcentrum “Koela” is een centrum dat moeilijk opvoedbare jongens en jongens met gedragsproblemen opvangt. De leeftijdsklasse van de jongens ligt tussen 6 en 18 jaar. Het tehuis valt onder het Onderdirectoraat Katechoriaal Maatschappelijk Werk van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Door jarenlange verwaarlozing qua onderhoud is het centrum zodanig vervallen dat het niet meer bewoonbaar is. Het ministerie heeft besloten om dit pand te renoveren, daar de behoefte aan opvang van kinderen met gedragsproblemen enorm is en deze groep in een kindvriendelijke omgeving opgevoed moeten worden.

Afgelopen donderdag  heeft het ministerie een bespreking met de United State Agencies for International Development (USAID) hieromtrent gevoerd. Op die bewuste dag bracht men een bezoek aan het jongensopvangcentrum. Het is de bedoeling van partijen om een samenwerking aan te gaan. Hierbij werd er gesproken over de staat waarin “ Koela” zich bevindt; de aanvang van de renovatie van twee units; het aanbrengen van omrastering; de procedure van aanmelding; het aantrekken van gekwalificeerd personeel, de nodige upgrading cursussen en het opzetten van een tuinbouwproject.

Na het realiseren van deze punten is het de bedoeling de doelgroep weer op te vangen en te begeleiden. Ook zullen de inwonende van het centrum trainingen volgen, om zich weer te kunnen aanpassen in de maatschappij. Punten waaraan SOZAVO reeds werkt zijn de renovatie en beschutting van het centrum.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.