Een onder water gelopen keuken van een burger

De klepdeksel van de duikers die zijn geplaatst op de hoek van de Sir Winston Churchillweg en La Rencontre  1ste straat zijn geruime tijd kapot. Het liep in de week 30 april t/m 4 mei helemaal mis. Als gevolg van de hoge waterstand in de Surinamerivier en de kapotte klepdeksels liepen zeker 40 huishoudens onder water. Bij vloed lag alles onder water en bij eb was alles droog, maar dan goed modderig. De buurtbewoners kregen in deze periode met heel veel ongerief te maken. Scholieren moesten door het water waden om naar school gaan. Door kordaat ingrijpen van de districtscommissaris van Wanica, Rawin Jiawan, tezamen met zijn Civieltechnische Afdeling en de medewerkers van de bestuursdienst van Domburg is er in het afgelopen weekend gewerkt aan het plaatsen van een nieuwe klepdeksel. De resultaten zijn na het plaatsen hiervan niet uitgebleven. De burgervader van Wanica is thans bezig de grote achterstand in onderhoud in te lopen, om zodoende het welzijn van de burgerij, alsook de economische activiteiten, met name de landbouw en de veeteelt, veilig te stellen. Dagblad Suriname - Dagblad Suriname - Suriname's Populairste Krant

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.