Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Zuid-Korea steekt US$ 1 miljoen in landbouw en gezondheidszorg Suriname

Zuid-Korea steekt US$ 1 miljoen in landbouw en gezondheidszorg Suriname

PARAMARIBO — Via Official Development Assistance, ontwikkelingshulp die wordt gedefinieerd als overheidssteun om duurzame, sociale en economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden te bevorderen ter verhoging van het welzijn van de bevolking, steekt Zuid-Korea één miljoen US dollar in de landbouw en gezondheidszorg van Suriname. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is in aanmerking gekomen voor zeshonderdduizend US dollar voor de aanschaf van vier graafmachines voor het plantrijp maken van landbouwarealen. De resterende vierhonderdduizend US dollar moet worden besteed aan de aankoop van medische apparatuur voor het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en het Elsje Finck-Sanichar College Covab.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking meldde woensdag in een persbericht dat Hanuk Chung en Inyong Hwang, respectievelijk zaakgelastigde en consul-generaal op de Zuid-Koreaanse ambassade in Venezuela in verband met de ODA van 5 tot en met 7 september op werkbezoek waren. Daarbij zijn er besprekingen gevoerd met het Directoraat Internationale Samenwerking (DIS) onder leiding van Elizabeth Bradley over onder meer een mogelijke overeenkomst over internationale samenwerking en managementtrainingen voor departementsdirecteuren en hoofden van afdelingen.

Rudisa Motor Company

Chung en Hwang waren op 6 september bij Rudisa Motor Company, die de vier graafmachines van het merk Hyundai levert. De eerste was vier dagen daarvoor te Apoera in gebruik genomen tijdens het werkbezoek van president Chandrikapersad Santokhi aan het Kabalebogebied. Met die graafmachine zullen landbouwgronden langs de weg Nickerie-Apoera plantrijp worden gemaakt voor de agrariërs.

De tweede graafmachine was nog bij Rudisa Motor Company. Volgens LVV zal deze worden ingezet voor het ontbossen en klaarmaken van landbouwgrond in district Nickerie voor groente- en fruittelers, kleine landbouwers. De andere twee graafmachines moeten nog worden aangeschaft. Deze zijn bestemd voor landbouwprojecten in andere regio’s, schrijft Bibis.

Gezondheidszorg

Met Fauzia Poese, directielid van het AZP, en Angèle Wallerlei-Kumbangsila, algemeen directeur van Covab, hebben Chung en Hwang gesproken over de vierhonderdduizend US dollar die wordt gestopt in de gezondheidszorg. De medische middelen die het AZP zal aanschaffen zijn bestemd voor onder meer de kinder-, neonatale- en intensivecareafdeling en de afdeling Cardiologie en komen hoofdzakelijk uit Nederland en Duitsland. Poese deed een beroep op de diplomaten voor trainingen in onderhoud en reparatie van het equipment, zodat het langer meekan.

Wallerlei-Kumbangsila zal apparatuur betrekken voor onder meer het upgraden van de praktijklokalen, zodat kwalitatief verpleegkundig onderwijs kan worden genieten. Hierbij kunnen studenten in een veilige omgeving oefenen voordat zij zorg verlenen in de zorginstellingen. Ook zullen docenten in staat zijn om de vaardigheden in de juiste theoretische en praktische context te plaatsen. Bibis meldt dat Zuid-Korea eind november of begin december de officiële overdracht van de donormiddelen zal doen.

Angèle Wallerleid-Kumbangsila gaf de Zuid-Koreaanse diplomaten Hanuk Chung en Inyong Hwang een rondleiding bij Covab. [Foto: Bibis]